สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดสัมมนา “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่ AEC”
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่AEC” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้คุณจงชนะ บัวทรัพย์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน”
อ่าน 834 ครั้ง
สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเปลี่ยน “ความรัก เป็นพลังของการให้”กับโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมด้วย นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา นักร้อง มาร่วมเปิดงานแถลงข่าว“โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 2” ภายใต้แนวคิด “ความรักทำให้ตาสว่าง”ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอประโคนชัย ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรการกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองร้าน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นางสุจิตรา วิริยะกิตติ รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านระเภาร์ ณ โรงเรียนบ้านระเภาร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตปฏิบัติงานจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ดร.นพ.ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต พร้อมด้วยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธานโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งโครงการดังกล่าวปฏิบัติงานให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่คิดมูลค่า
จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนคลองพระอุดม ปทุมธานี
สร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าบ้งมั่งและชุมชนดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายความเป็นมาของโครงการ
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดสกลนคร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะให้การตรวจสาย-วัดแว่นสายตา เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพฯ
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ (INCA) จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง และ จ.พัทลุง
วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ INCA ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่าน 646 ครั้ง
จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานโครงการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี
สภากาชาดไทยจัดการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านห้วยหิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานโครงการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ณ ศูนย์สภากาชาดไทย ฯ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
ประชุมบอร์ดนโยบายด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) จัดประชุมบอร์ดนโยบายด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Humanitarian Policy Forum for Asia and the Pacific) เพื่อให้ตระหนักถึงภัยต่างที่เกิดและทวีความรุนแรงขึ้น โดยได้เชิญองค์กรต่างๆเข้าร่วม
อ่าน 731 ครั้ง
มูลนิธิแอมเวย์ ...มอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรมมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ ฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยคณะ มอบเงินจำนวน 490,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวย เสียงใส ฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ
อ่าน 1072 ครั้ง
นักศึกษาพยาบาล เยี่ยมภารกิจการบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ( ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2555 จากวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
อ่าน 803 ครั้ง
โครงการสัมมนา HR สัญจร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดประชุมโครงการสัมมนา HR สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
อ่าน 1116 ครั้ง
สภากาชาดไทยเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน ARF DiREx 2013
วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 สภากาชาดไทย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN Regional Forum’s Disaster Relief Exercise 2013 ARF DiREx 2013 ณ โรงแรมดุสิตธานี , ค่ายพระราม 6 , ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ และสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 1441 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ...อำนาจเจริญ
วันที่ 30 เมษายน 2556 เลขาธิการสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบของขวัญสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยทางสายตา
อ่าน 812 ครั้ง
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง ฯ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ
อ่าน 1258 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>