สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยรักและผูกพันผู้เกษียณอายุ....ประจำปีพ.ศ.2556
วันที่ 12 กันยายน 2556สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดงานเลี้ยงด้วยรักและผูกพันต่อผู้เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหลังปฏิบัติงานครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุจำนวน 11 ท่าน
ร่วมงาน 111 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
วันที่ 10 กันยายน 2556เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยครบ 111 ปีเลขาธิการสภากาชาดไทยและคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 112 รูป
ประชุมโครงการ...การตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 10 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการ การตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน (Program for Enhancement of Emergency Response : PEER III) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเตรียมพร้อมการรับมือกับภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ทั้งของชุมชนและโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฟังการบรรยายการใช้ยาฉีดอินซูลิน
วันที่ 9 กันยายน 2556 นายแพทย์ยศพล เตียวจิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ มาบรรยายเรื่อง การใช้ยาฉีดอินซูลิน (insulin) ซึ่งเป็นยาที่จำเป็นในการรักษาโรคเบาหวานโดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
สภากาชาดไทย เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการบูรณาการงานศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย
อ่าน 1448 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยศึกษาแนวโน้มอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในอนาคต
อ่าน 870 ครั้ง
เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ศึกษาเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556” ซึ่งประกอบด้วย การแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และยา ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการจัดการน้ำ
อ่าน 797 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธีระศักดิ์ เชยชื่น พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และว่าที่ร้อยตรี พลกฤต มัดศิริ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ มาให้ความรู้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
อ่าน 1031 ครั้ง
มูลนิธิโตโยต้าสนับสนุนกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น สภากาชาดไทย
อ่าน 1131 ครั้ง
อบรมการเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบนสภากาชาดไทย
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 848 ครั้ง
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง ทิปเทคนิคที่ควรรู้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง
อ่าน 1051 ครั้ง
Building urban resilience workshop
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Building urban resilience workshop จัดโดย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC) และ Global Disaster Preparedness Center (GDPC) ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการฟื้นฟูคืนสู่สภาพปกติของชุมชนเมืองเมื่อเกิดภัยพิบัติ
อ่าน 1019 ครั้ง
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายในหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่าน 869 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยจัดอบรม Public Health in Emergency
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรม PHiE (Public Health in Emergency) ให้กับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการสาธารณสุข สามารถนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไปให้สามารถดูแลตนเอง และสร้างให้ชุมชนมีควาเข้มแข็งได้ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม2556
อ่าน 790 ครั้ง
โครงการเรียนรู้และพัฒนาการติดตามและประเมินผล ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมโครงการเรียนรู้และพัฒนาการติดตามและประเมินผล โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณภารณี วัฒนา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้
อ่าน 720 ครั้ง
ประชุมเทคนิคการทำงานเป็นกลุ่ม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เจ้าหน้าที่สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC) ประชุมหารือเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
อ่าน 821 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดสัมมนา “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่ AEC”
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่AEC” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้คุณจงชนะ บัวทรัพย์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน”
อ่าน 919 ครั้ง
สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเปลี่ยน “ความรัก เป็นพลังของการให้”กับโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมด้วย นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา นักร้อง มาร่วมเปิดงานแถลงข่าว“โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 2” ภายใต้แนวคิด “ความรักทำให้ตาสว่าง”ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอประโคนชัย ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรการกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองร้าน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นางสุจิตรา วิริยะกิตติ รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านระเภาร์ ณ โรงเรียนบ้านระเภาร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>