สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อเบอร์ดีน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท จากคุณสุจารี จันทร์สว่าง กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 634 ครั้ง
เอยิซึ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 40,638 บาท จากคุณทะดะโอะ ทะเคโนะชิตะManaging Director บริษัท เอยิซึ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 726 ครั้ง
“เวชพาหน์” เรือพระราชทาน รักษาพยาบาลทางน้ำ ลำเดียวในโลก ออกให้บริการรักษาพยาบาลฟรี ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 มกราคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ร่วมกับนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่าน 681 ครั้ง
FUJITSU TEN ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 846,257.50 บาท จาก MR.KAZUYUKI ISHIDA Managing Director FUJITSU TEN (THAILAND) Co.,LTD และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1263 ครั้ง
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน”
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน” ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งออกให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2555...
MIT ...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 11 มกราคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 115,000 บาท จากคุณจรัมพร โชติกเสถียร ประธานชมรมศิษย์เก่าMassachusetts Institute of Technology (MIT) และคุณปิยะ ซอโสตถิกุล เลขาชมรมศิษย์เก่า MIT เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 627 ครั้ง
NIVEA...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณธนชัย ชัยกิตติวนิช NIVEA Marketing Director บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 673 ครั้ง
สมาคมเตี้ยเอี้ย...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณยุทธศิลป์ เตยะราชกุล ประธานสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย (ฝ่ายบันเทิง) และคณะ จำนวน 155,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 820 ครั้ง
กลุ่มแม่บ้านไทยใน TICINO...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากกลุ่มแม่บ้านไทยใน TICINO ประเทศ Switzerland และคณะ จำนวน 105,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 589 ครั้ง
กรุงศรี ออโต้...ช่วยผู้ประสบภัยหนาว
วันที่ 9 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน จากคุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 544 ครั้ง
น้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากพลโท นายแพทย์ธนู ชูวิเชียร และพันเอก แพทย์หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร จำนวน 220,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 721 ครั้ง
“เวชพาหน์” เรือพระราชทาน รักษาพยาบาลทางน้ำ ลำเดียวในโลก ออกให้บริการรักษาพยาบาลฟรี ในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา และ นนทบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 720 ครั้ง
อยู่กับภัยอย่างไร ให้ใจเป็นสุข
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมฟังการบรรยายธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ในเรื่อง “อยู่กับภัยอย่างไร ให้ใจเป็นสุข” โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
อ่าน 777 ครั้ง
ชีวิตคิดบวก...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 5,063.50 บาท จากการเล่นไวโอลีนของนักดนตรี 2 คน ในรายการ ชีวิตคิดบวก ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TRUEVISION ช่อง 80 รามา Channel โดยมี สุพจน์ จันทร์เจริญ (ลิฟท์) เป็นพิธีกร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 915 ครั้ง
ลีเกท อินเตอร์เทรด...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณเทซูโอะ โยโกเซกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีเกท อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 960 ครั้ง
บีที มิตรแลนด์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 904 ครั้ง
SNC NComputing...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก SNC NComputing จำนวน 11,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 566 ครั้ง
AIRLINE OPERRATORS...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก Airline Operators Committee จำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 585 ครั้ง
บริษัท พีดีดี ดีเวลลอปเม้นต์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาทจากคุณธีรภรณ์ เกียรติโกศลกุลผู้จัดการบริษัท พีพีดี ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และจากพนักงานจำนวน 1,920 บาท พร้อมแพมเพิร์ท อีกจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 640 ครั้ง
แอร์บัส อินดัสตรีส์ ... ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 บริษัท แอร์บัส อินดัสตรีส์ จำกัด มอบเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และมอบสิ่งของที่มากับเครื่องบิน อาทิ เครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค เครื่องกันหนาว เสื้อผ้า และของเด็กเล่น ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 868 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>