สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทยฯ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2555 นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อนักเรียนในชนบท ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาและต้องใส่แว่นตาในจังหวัดสระบุรี จำนวน 470 ราย ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นนทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ร่วมกับนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรค
อ่าน 1283 ครั้ง
อเบอร์ดีน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท จากคุณสุจารี จันทร์สว่าง กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 651 ครั้ง
เอยิซึ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 40,638 บาท จากคุณทะดะโอะ ทะเคโนะชิตะManaging Director บริษัท เอยิซึ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 736 ครั้ง
“เวชพาหน์” เรือพระราชทาน รักษาพยาบาลทางน้ำ ลำเดียวในโลก ออกให้บริการรักษาพยาบาลฟรี ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 มกราคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ร่วมกับนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่าน 694 ครั้ง
FUJITSU TEN ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 846,257.50 บาท จาก MR.KAZUYUKI ISHIDA Managing Director FUJITSU TEN (THAILAND) Co.,LTD และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1301 ครั้ง
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน”
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน” ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งออกให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2555...
MIT ...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 11 มกราคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 115,000 บาท จากคุณจรัมพร โชติกเสถียร ประธานชมรมศิษย์เก่าMassachusetts Institute of Technology (MIT) และคุณปิยะ ซอโสตถิกุล เลขาชมรมศิษย์เก่า MIT เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 639 ครั้ง
NIVEA...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณธนชัย ชัยกิตติวนิช NIVEA Marketing Director บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 689 ครั้ง
สมาคมเตี้ยเอี้ย...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณยุทธศิลป์ เตยะราชกุล ประธานสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย (ฝ่ายบันเทิง) และคณะ จำนวน 155,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 855 ครั้ง
กลุ่มแม่บ้านไทยใน TICINO...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 10 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากกลุ่มแม่บ้านไทยใน TICINO ประเทศ Switzerland และคณะ จำนวน 105,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 603 ครั้ง
กรุงศรี ออโต้...ช่วยผู้ประสบภัยหนาว
วันที่ 9 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน จากคุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 557 ครั้ง
น้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 มกราคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากพลโท นายแพทย์ธนู ชูวิเชียร และพันเอก แพทย์หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร จำนวน 220,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 734 ครั้ง
“เวชพาหน์” เรือพระราชทาน รักษาพยาบาลทางน้ำ ลำเดียวในโลก ออกให้บริการรักษาพยาบาลฟรี ในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา และ นนทบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 733 ครั้ง
อยู่กับภัยอย่างไร ให้ใจเป็นสุข
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมฟังการบรรยายธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ในเรื่อง “อยู่กับภัยอย่างไร ให้ใจเป็นสุข” โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
อ่าน 788 ครั้ง
ชีวิตคิดบวก...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 5,063.50 บาท จากการเล่นไวโอลีนของนักดนตรี 2 คน ในรายการ ชีวิตคิดบวก ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TRUEVISION ช่อง 80 รามา Channel โดยมี สุพจน์ จันทร์เจริญ (ลิฟท์) เป็นพิธีกร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 933 ครั้ง
ลีเกท อินเตอร์เทรด...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณเทซูโอะ โยโกเซกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีเกท อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 981 ครั้ง
บีที มิตรแลนด์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 924 ครั้ง
SNC NComputing...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก SNC NComputing จำนวน 11,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 578 ครั้ง
AIRLINE OPERRATORS...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก Airline Operators Committee จำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 599 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>