สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้บริการ......จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 แพทย์หญิงช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนางเครือวัลย์ เจียรณัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็ม ให้บริการทันตกรรม (ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน) ให้ความรู้สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
อ่าน 1114 ครั้ง
เยี่ยมชาวโรฮิงญา .......จังหวัดสตูล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางชคะมาศ จิระอภิรักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดินทางไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เพื่อเยี่ยมเยาวชนชาวโรฮิงญา อายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 31 คน ที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่นายคเชนทร์ สังข์เพชร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ไว้ใช้ในการดูแลเยาวชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
อ่าน 874 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งฯ...... จังหวัดสตูล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ และมอบของขวัญให้แก่ผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับนางชะคมาศ จิระอภิรักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล คณะแพทย์อาสาสมัคร และโรงพยาบาลสตูล ให้บริการตรวจรักษา–ผ่าตัด
อ่าน 1865 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ....... จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เลขาธิการสภากาชาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
อ่าน 1026 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอบสนองด้านน้ำและสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน” จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตอบสนองด้านน้ำและสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน” ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ
อ่าน 1005 ครั้ง
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ให้บริการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่ 29 มกราคม 2556 รศ.(พิเศษ)ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ พร้อมทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย , สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลมหาราช จ.นคราราชสีมา ให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
อ่าน 1835 ครั้ง
ผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน....เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 22 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 969 ครั้ง
สภากาชาดไทย อบรม “การเป็นวิทยากรฯ”
วันที่ 22 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเป็นวิทยากรให้แก่ทีมวิทยากรด้านน้ำและสุขาภิบาล” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำและสุขาภิบาล จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เป็นวิทยากรให้การอบรม
อ่าน 926 ครั้ง
มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
วันที่ 15 มกราคม 2556 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบคอมพิวเตอร์ จากคุณกฤติยา ศรีสนิท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินเชื่อและปฏิบัติการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในโครงการ“คอมพิวเตอร์เพื่อน้องปีที่ 4”
อ่าน 1067 ครั้ง
หน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว
วันที่ 15 มกราคม 2556 ทันตแพทย์หญิงกรรณิกา ธารีสาร หัวหน้าหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน แก่แรงงานต่างด้าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยทันตกรรมดังกล่าว จะออกให้บริการ วันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน
อ่าน 1157 ครั้ง
กาชาดญี่ปุ่นเยี่ยมชมกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 14 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาส มาเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 924 ครั้ง
กลุ่มบริษัทดาว...ช่วยกาชาด
วันที่ 11 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มูลค่า 48,000 บาท จาก ผู้แทนกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
อ่าน 1041 ครั้ง
สักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา
วันที่ 10 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะและขอพรพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2556
อ่าน 1999 ครั้ง
รองผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเสวนา “ความท้าทายของการแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทย”
วันที่ 10 มกราคม 2556 นายแพทย์ พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงการเสวนาของการสัมมนา เรื่อง “ความท้าทายของการแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทย” ...
สภากาชาดไทยมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกันหนาว พร้อมจักรยานให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส
วันที่ 9 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อิออน ประเทศไทย จำกัด และชุดนักเรียน เสื้อ และผ้าห่มกันหนาว จักรยาน อุปกรณ์การเรียน มอบให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส
อ่าน 1358 ครั้ง
ฮอกกี้น้ำแข็งการกุศล
วันที่ 6 มกราคม 2556 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก คุณ Scott Murray GM / Coach Flying Farangs Ice Hockey Club จำนวน 58,474 บาท จากการแข่งขัน ฮอกกี้น้ำแข็ง ระหว่าง Canada team vs World team เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 1111 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี อวยพรปีใหม่
วันที่ 4 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและคณะ เข้าอวยพรปีใหม่
อ่าน 1359 ครั้ง
รับมอบกรอบแว่นตาช่วยผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 3 มกราคม 2556 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบกรอบแว่นตา จาก นายวิรัช ฐานะเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนของกลาง สำนักงานสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จำนวน 2,556 อัน เพื่อนำไปประกอบแว่นสายตาให้ผู้ด้อยโอกาส
อ่าน 1122 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาล อวยพรปีใหม่
วันที่ 3 มกราคม 2556 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่
อ่าน 1202 ครั้ง
บ.วันคลิก สนับสนุนจักษุศัลยกรรมฯ สภากาชาดไทย
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 250,000 บาท จากคุณวีณา อรัญญเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันคลิก มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 918 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>