สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์นักเรียนด้อยโอกาส และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร (3 ธ.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายสมภพ ฝึกฝน ประธานชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก มอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนด้อยโอกาส และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงภัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (28 พ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงภัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ บ้านห้วยน้ำกืน ม.13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ SBDRR (26 พ.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ (22 พ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ในกิจกรรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าแป๋วิทยา ม.4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-21 พ.ย. 62
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร อ.แม่ระมาด จ.ตาก (21 พ.ย. 2562)
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ จังหวัดเชียงราย (31 ต.ค. 2562)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 ท่าน ออกปฏิบัติงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ จังหวัดเชียงรายโดยจัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ บ้านห้วยน้ำกืน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ จังหวัดเชียงราย (31 ต.ค. 2562)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ออกปฏิบัติงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ จังหวัดเชียงรายโดยชี้แจงโครงการ และสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภัยพิบัติในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ (24 ต.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (22 ต.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระราม ๙ ชั้น ๗ อาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร (18 ต.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (18 ต.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันลดภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๖๒ (10 ต.ค. 2562)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกิจกรรมวันลดภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน และในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมให้ความรู้วันภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2 ต.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม/การฝึกซ้อมภาคสนาม BDHM. (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรม/การฝึกซ้อมภาคสนาม BDHM ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก ลานนา(กรีนเลค รีสอร์ท) และกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ(SBDRR) ให้แก่ตัวแทนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ(SBDRR.) ให้แก่ตัวแทนเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2562 นี้
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ (16 ก.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อบรมแกนนำโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนบ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการจัดทำแผน (30 ส.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม "การประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการจัดทำแผน" ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 62
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (29 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (29 ส.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน บ้านปากร้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ามะม่วง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๔ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (28 ส.ค. 2562)
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จำนวน ๗๐ ราย ณ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>