สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 ม.ค. 2560
วันที่ 24 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรมอบหมายให้ นางปุณญดา ศรจอนกุลและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 400 ชุดในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านเขาหมอน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
24 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอบางสะพาน
24 ม.ค. 2560
วันที่ 24 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 2,000 ชุด
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
24 ม.ค. 2560
วันที่ 24 มกราคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
มอบเต็นท์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา19.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง เสธ.มทบ.15 ได้รับการสนับสนุนเต็นท์จากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ นำไปมอบให้ครอบครัวนางนิตยา วจีรัตน์สกุล ณ หมู่ที่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบ้านชำรุดเนื่องจากประสบอุทกภัย โดยมีผู้พักอาศัยอยู่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา รวม 8 คน ได้มี่ที่พักเพิ่มเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 นายสังวาล บุตรสิทธิ์ หัวหน้าทีมหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ นำรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 คัน ผลิตน้ำดื่มสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 70,000-100,000 ลิตร ต่อวัน และให้บริการน้ำดื่มสะอาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอชะอวด นายอำเภอชะอวด ปลัดอำเภอชะอวด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,200 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภากาชาดไทยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดอำเภอบางสะพาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ชุดเครื่องนอนปิกนิค เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้แทนพระองค์ บรรเทาทุกข์อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
บรรเทาภัยหนาวจังหวัดเลย
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบชุดเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนและพระภิกษุผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ชุด
สภากาชาดไทยเร่งระดมส่งความช่วยเหลือ
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และอาสาสมัครยังคงเร่งดำเนินการจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจฯ มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อย่างเร่งด่วนที่สุด ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
บรรเทาทุกข์พื้นที่ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรมอบหมายให้น.ส.นิภาภรณ์ นิ่มดวง และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยใต้
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินและ สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอบางสะพาน มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ชุดนักเรียน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 22 ชุด ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย 44 ราย ณ บ้านไม้ และบ้านแบ่งให้เช่า ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ตรงข้ามแยก 10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
สภากาชาดไทย...ฟิ้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินและ สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอบางสะพาน มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ชุดนักเรียน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค
อาสาสมัครรวมใจจัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาสาสมัคร จัดชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3,000 ชุด ณ หอประชุมอำเภอเมือง และที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,400 ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลคลองน้อยและตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ม.ค. 2560
วันที่ 19 ม.ค.2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบหมายให้นางปุณญดา ศรจอนกุลและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,400 ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลคลองน้อยและตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบชุดธารน้ำใจให้กับวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยตำบลคลองพาน และตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 ม.ค. 2560
วันที่ 19 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ นิ่มดวง และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสรินธร ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอท่าชนะ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 2,000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตำบลคลองพาน และตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
16 ม.ค. 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
สำรวจความเสียหายและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 5 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 มกราคม 2560 นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะ สำรวจความเสียหายและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 5 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>