สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดอำเภอบางสะพาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ชุดเครื่องนอนปิกนิค เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้แทนพระองค์ บรรเทาทุกข์อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
บรรเทาภัยหนาวจังหวัดเลย
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบชุดเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนและพระภิกษุผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ชุด
สภากาชาดไทยเร่งระดมส่งความช่วยเหลือ
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และอาสาสมัครยังคงเร่งดำเนินการจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจฯ มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อย่างเร่งด่วนที่สุด ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
บรรเทาทุกข์พื้นที่ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรมอบหมายให้น.ส.นิภาภรณ์ นิ่มดวง และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยใต้
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินและ สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอบางสะพาน มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ชุดนักเรียน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 22 ชุด ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย 44 ราย ณ บ้านไม้ และบ้านแบ่งให้เช่า ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ตรงข้ามแยก 10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
สภากาชาดไทย...ฟิ้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินและ สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอบางสะพาน มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ชุดนักเรียน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค
อาสาสมัครรวมใจจัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน
20 ม.ค. 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาสาสมัคร จัดชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3,000 ชุด ณ หอประชุมอำเภอเมือง และที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,400 ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลคลองน้อยและตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ม.ค. 2560
วันที่ 19 ม.ค.2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบหมายให้นางปุณญดา ศรจอนกุลและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,400 ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลคลองน้อยและตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบชุดธารน้ำใจให้กับวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยตำบลคลองพาน และตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 ม.ค. 2560
วันที่ 19 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ นิ่มดวง และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสรินธร ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอท่าชนะ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 2,000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตำบลคลองพาน และตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
16 ม.ค. 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
สำรวจความเสียหายและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 5 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 มกราคม 2560 นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะ สำรวจความเสียหายและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 5 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด 110 ชุด พื้นที่ตำบลป่าระกำ จำนวน 1,350 ชุด
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 ม.ค.2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ปลัดอำเภอปากพนัง ผู้แทนจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด 110 ชุด พื้นที่ตำบลป่าระกำ จำนวน 1,350 ชุด
วันที่ 15 ม.ค.2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ซึ่งมาปฏิบัติงานผลิตน้ำสะอาด
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 ม.ค.2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ซึ่งมาปฏิบัติงานผลิตน้ำสะอาด
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม จำนวน 1,300 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ จ.สงขล
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 ม.ค. 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบหมายให้ นางปุณญดา ศรจอนกุลและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอกระแสสินธุ์ ปลัดอำเภอสทิงพระ ตัวแทนจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม จำนวน 1,300 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ จ.สงขล
ผู้แทนพระองค์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ต .เขาพระทอง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 1,000 ชุด
14 ม.ค. 2560
วันที่ 14 ม.ค. 60 เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอชะอวด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชะอวด รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช /อุปกรณ์การเรียนฯแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ฯ/ชุดธารน้ำใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 20 ชุด และ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย ต .เขาพระทอง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 1,000 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง ตำบลเขาโร 300 ชุด ตำบลน้ำตก 357 ชุด
13 ม.ค. 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอทุ่งสง มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง ตำบลเขาโร 300 ชุด ตำบลน้ำตก 357 ชุด
วันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย ผลิตน้ำดื่มให้บริการประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 ม.ค. 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย ผลิตน้ำดื่มให้บริการประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยออกมาให้บริการแก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใน 2 จุด คืออำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง น้ำดื่มที่ผลิตโดยหน่วยรถดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานมาแล้ว ขณะเดียวกันได้นำเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ำ มาจัดสาธิตให้ประชาชนที่มารับบริการได้ชม ณ จุดให้บริการน้ำบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพของน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด ณ ตำบลนาตาล่วง และนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
13 ม.ค. 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด ณ ตำบลนาตาล่วง และนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>