สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
99 ปีสู่ปีที่ 100 แห่งการให้ด้วยใจรัก
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม "99ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ ด้วยใจรัก" โดยงานประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์แนะนำสำนักงานให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยการกดไลท์เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมกดแชร์และติด #99ปีสู่ปีที่100สบป และมอบของที่ระลึก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รดน้ำขอพร...สงกรานต์ 2562
วันที่ 9 เมษายน 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
หารือ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล
วันที่ 3 เมษายน 2562 Mr.Arthur Tsang ผู้อำนวยการ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำกัด และคณะ เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และแพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแว่นตา ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 2 เมษายน 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562
ร่วมกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกิจกรรม "Road Safety : ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)"
ติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ “ Application พ้นภัย”
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ “ Application พ้นภัย”
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 49 ปี ช่อง3
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 49 ปี ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ประชุมหารือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับ ดร.ธีรบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร สภากาชาดไทย ดร.พรศักดิ์ โคตรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
Smart Kids Taksila 4.0
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ร่วมกับ นางวนิฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
อวยพรสำนักงานบริหารฯ ครบ 22 ปี
วันที่ 22 มีนาคม 2562 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 22 ปี โดยมีนางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และคณะ รับมอบ
อบรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับพระภิกษุและสามเณร จ.ชัยนาท
วันที่ 21 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการอบรมสร้างศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณร ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา กล่าวต้อนรับ
โครงการรณงค์ประโยชน์คัดแยกขยะของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ให้เกียรติจับรางวัลและมอบรางวัล ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทั้ง 3 คน ที่ตอบคำถาม ผลกระทบจากปัญหาขยะทะเล และวิธีลดปัญหา พร้อมแนวทางการกำจัดขยะทะเลได้อย่างไร ได้ถูกต้อง
ประชุม...ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
วันที่ 20 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุม ความคืบหน้า โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบอารยสถาปัตย์ ของอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาสิริ ภัทรกาญจน์ และนิสิตจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรวจเยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ จ.ปัตตานี
วันที่ 19 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยฯ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดปัตตานี
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่เรือนชบาตานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์อรุณ ประเสริญสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
เข้าร่วมประชุม EMT
วันที่ 18 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน(SOP) ของทีม EMT (Emergency Medical Term) ประเทศไทย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยร่วมประชุมกับนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
"กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show"
วันที่ 17 มีนาคม 2562 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show" โดยมีคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ร่วมกิจกรรมวันรวมพลฮีโร่นักวิ่ง ครั้งที่ 4
วันที่ 16 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกิจกรรมวันรวมพลฮีโร่นักวิ่ง ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ "วิ่งกระตุกหัวใจ virual run" โดยการวิ่งทุกๆ 1 กิโลเมตรเท่ากับบริจาคเงิน 25 บาท เป็นทุนช่วยสภากาชาดไทยซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
รับมอบเงินจากกิจกรรมวิ่งการกุศล MDRT THAILAND RUN 2019
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล"MDRT THAILAND RUN 2019” จำนวน 150,000 บาท จากนางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นางศรีจันทร์ พัฒนานิตย์สกุล ประธาน MDRT ประเทศไทย และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ประชุม ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ Application พ้นภัย
วันที่ 15 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ “ Application พ้นภัย” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 เพื่อผลักดันให้นำระบบฯ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>