สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนคนพิการฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย)จังหวัดปทุมธานี(สคพ.กึ่งวิถีชาย) พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ"หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคนพิการด้านจิตใจและพฤติกรรม" จากนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทน AHA Centre ร่วมหารือการจัดการภัยพิบัติสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 Mr. Halason Simanjuntak ผู้แทน ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) พร้อมด้วยคุณพรรณภา ณ น่าน เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หน่วยปฐมพยาบาล Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประชุมจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม
ประชุมจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่เยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย” ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้ง
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน
ประชุม “หน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาด ประจำปี 2561”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม “หน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาด ประจำปี 2561” ร่วมกับ หน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
เปิดศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” ในการนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้รองผู้อำนวยการส.บป. ได้กล่าวแนะนำโครงการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ในช่วงของการเสวนา เรื่อง การสื่อสารด้านภัยพิบัติเพื่อการรับมือที่ดียิ่งขึ้น
ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “โครงการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
อบรมการกู้ชีพ
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ จัดการบรรยาย เรื่อง “การกู้ชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)” โดยมีรศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์ และคณะ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในการนี้ แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และ บุคลกรทางการแพทย์ ร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
GIS
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
มอบเครื่องช่วยฟัง
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตามโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต กิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟัง สภากาชาดไทย เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินมากที่สุด ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ปฐมนิเทศกิ่งกาชาดอำเภอใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 3” ในการนี้ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
ประชุมเตรียมการจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จ.เพชรบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เตชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์และพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น ให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
ประชุมกรรมการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมกรรมการตรวจและรับมอบงานการออกแบบโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ Ms. Loretta Hieber, Chief of UNSDR Regional Office for Asia Pacific พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>