สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จ.นนทบุรี
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี Step Ahead Foundation และ Host International Thailand ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 68 ชุด นม UHT 65 ชุด หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 208 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 242 ชิ้น แอลกอฮอล์ จำนวน 130 หลอด และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 จำนวน 50 แผ่น ไปมอบให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็ก
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์​ 70% ให้แก่สหทัยมูลนิธิและมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (FORDEC) ณ สหทัยมูลนิธิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ กรุงเทพฯ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ ครบ 48 ปี
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 48 ปี โดยในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จ.ตาก
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงต้องการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดระลอก 2 ขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก จึงได้ร่วมกับจังหวัดตาก พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต Covid-19 ให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
วันที่ 24 กันยายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติงานตรวจรักษาและผ่าตัดตา แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2553
พิธีมอบพัดลม ตู้ทำน้ำเย็น และสิ่งของบริจาค ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรีฯ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 21 กันยายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยคุณเอกราช รักวนัส คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ฯ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ฯ ให้การต้อนรับ
สภากาชาดไทยร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง
วันที่ 19 กันยายน 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่ 18 (International Coastal Cleanup Day (ICC Day)) ร่วมกับ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และส่วนราชการต่างๆ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในพิธีเปิด ณ หาดน้ำริน-หาดพยูนและหาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฯ ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานื
วันที่ 18 กันยายน 2563 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 30 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
กาชาดมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้แรงงานข้ามชาติ จังหวัดเลย
วันที่ 17 กันยายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางวราภรณ์ แสนกลาง ภริยานายอำเภอท่าลี่(ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย) นายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่ กรรมการเหล่ากาชาด ปกครองอำเภอท่าลี่ สาธารณสุขอำเภอท่าลี่ ร่วมกับฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวลาวที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 203 ชุด
แจกชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เขตดุสิต
วันที่ 17 กันยายน 2563 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 17 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศูนย์เยาวชน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค-19ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
วันที่ 17 กันยายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 268 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ แก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17 ปี กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
วันที่ 16 กันยายน 2563 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 17 ปี โดยมีพลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบ
อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9-10 กันยายน 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทองและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพื่ออบรมแกนนำอาสาสมัครต่างด้าว (อสต) เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการใช้ "Application พ้นภัย " ในการแจ้งขอความช่วยเหลือในผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโควิด19 เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคในแรงงานข้ามชาติ โดยมี อสต.แกนนำชาวพม่า และชาวกัมพูชาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน
พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ในหลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กาชาดมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ แรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี
วันที่ 8 กันยายน 2563 นางนภาภรณ์ จินดาวรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจาก IFRC และผู้บริจาคร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Myanmamdf อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เชิญชวนทำแบบสำรวจเความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19
IFRC, WHO และ UNOCHA ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที แบบสำรวจนี้ประกาบด้วยคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคคำตอบของท่านจะช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการรับมือโควิด-19 ในอนาคต ขอบคุณค่ะ
สัมภาษณ์สด รายการตามตะวัน ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธานหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับ "โรคหูดับหรือหูตึงเฉียบพลัน"
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยฯ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับประเทศ รุ่นที่ 2 (2nd NDRT WASH) ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท สโตสเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารบริษัท สโตสเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 105,000 บาทและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 100 ชิ้น รวมมูลค่า 200,000 บาท โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้และนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563” จัดโดย สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจ ฯ รถเข็นสำหรับคนพิการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>