สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรีนเวฟ... มอบเงินช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 29 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ตัวแทนจากคลื่นวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในงานมินิคอนเสิร์ต Green Charity THE HERO
อ่าน 1265 ครั้ง
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาฯ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 24 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุวิมล จันทร์วิมล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ....
อ่าน 1455 ครั้ง
การจัดการภัยพิบัติแก่ประเทศไทย
วันที่ 21 กันยายน 2555 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามร่วมกับ Mr.Luc Stevens Un Resident Coordinator and UNDP Resident Representative ในพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการภัยพิบัติแก่ประเทศไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สามแยกปากหวาน เฟส 2... ช่วยกาชาด
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการและรับบริจาคเงินในงานคอนเสิร์ต สามแยกปากหวาน เฟส 2 ซึ่งจัดโดย เอ-ไทม์ โชว์บิส นำ 3 ศิลปิน ได้แก่ ป๊อป แคลอรี่ บลา บลา (ปองกูล สืบซึ้ง) อ๊อฟ (ปองศักดิ์ รัตนพงษ์) และว่าน (ธนกฤต พานิชวิทย์)
อ่าน 1131 ครั้ง
สยามฟูรูกาวา เทรดดิ้ง...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2555 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับมอบน้ำดื่มขนาด 500 ซีซี จำนวน 4,656 ขวด และขนาด 350 ซีซี จำนวน 1,344 ขวด มูลค่ารวม 24,075 บาท จากผู้แทนบริษัท สยามฟูรูกาวา เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 867 ครั้ง
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียนใน จ.มหาสารคาม
วันที่ 20 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อนักเรียนในชนบท จำนวน 407 คน โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ
อ่าน 1074 ครั้ง
ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2555 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณบัณฑิต ชัยศิลบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธรณีวิทยา ประธานชมรม ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ช่วยอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 107,480 บาท จากพันเอกพิเศษสุวรรณ เทียนทองและคุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึก รักบ้านเกิด เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
กาชาดเวียดนามเยี่ยมชมกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 18 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสภากาชาดเวียนนาม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมชมคลังสัมภาระ การขนส่ง ระบบการจัดทำน้ำสะอาดเพื่อใช้บริโภค และระบบการสื่อสาร
อาร์เอส....ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 กันยายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 111,762.75 บาท จากคุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศิลปินอาร์เอส ได้แก่ โฟร์ (สกลรัตน์ วรอุไร) และฟลุ๊ค (จิระ ด่านบวรเกียรติ) วงซีควิ้นท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท ศรีเอชั่นพลัส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 68,900 บาท จากผู้แทนบริษัท ศรีเอชั่นพลัส จำกัด เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
รับมอบเหยือกกรองน้ำ
วันที่ 14 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเหยือกกรองน้ำ จำนวน 60 ใบ มูลค่า 101,400 บาท จากดร.มนู ลีนะวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัท อควาอินโนเทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 กันยายน 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาด กิ่งกาชาดอำเภอบุณฑริก มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่นักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี
มอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 10 กันยายน 2555 ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตา ในกิจกรรมแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ด้วยรัก คิดถึง ผูกพัน และขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุปี 2555
วันที่ 6 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานด้วยรัก คิดถึง ผูกพัน และขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุ ในปี 2555 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุจำนวน 3 ท่าน
มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ในจังหวัดระยอง
วันที่ 5 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และนางดวงพร เทียรสุวรรณ นายกกิ่งกาชาด อำเภอแกลง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชา
เยี่ยมชมบริษัท ดาวเคมิคอล จังหวัดระยอง
วันที่ 5 กันยายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด
โครงการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 31 สิงหาคม 2555 นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยจำนวน 3 โรงเรียน
มอบแว่นสายตา...จังหวัดพิจิตร
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาในกิจกรรมแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมี นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ในจังหวัดพิจิตร มีนักเรียนที่มารับบริการตรวจวัดสายตา ทั้งสิ้น 26,788 คน
ลงนามบันทึกข้อตกลง
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และนายวรพงค์ วรสุนทโรสถ ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมศักยภาพด้านผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบภัย และปรับปรุงระบบสุขอนามัยของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>