สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
BLCU …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากตัวแทนคณะครูและนักเรียน Beijing Language and Culture University จำนวน 30,300 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 594 ครั้ง
ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 76,399 บาท จากคุณสุธาทิพย์ อนันตพรสุข COORDINATOR,PUBLIC RELATIONS&EVENTS บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 897 ครั้ง
ดีเอส ฟิวเจอร์ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากนายพสิษฐ์ เจริญศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 542 ครั้ง
โจ-ลี่ แฟมิลี่…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบผลไม้กรอบแสน็คเพื่อสุขภาพไขมัน 0% แบรนด์ Wel-B จากบริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด จำนวน 1,440 กล่อง รวมมูลค่า 100,800 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 788 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสาร และหมอนหนุน จากนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 679 ครั้ง
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ในโครงการแบ่งบันความรัก จำนวน 20,900 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1824 ครั้ง
เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากบริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 309,600 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ไฟเซอร์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณอาคม ชีวะเกรียงไกร South East Asia Director บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 34,375 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
BUNKA …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณสุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช จำนวน 72,459 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 712 ครั้ง
จี เอ็มเอ็ม มีเดีย ... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี เอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 677 ครั้ง
ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ผ่านรายการบุษบาบานเช้า ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 738 ครั้ง
ลิ้งค์เลเทอร์ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 750,000 บาท จากคุณวิไลลักษณ์ โอฆานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสอุทกภัย
อ่าน 1072 ครั้ง
น้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 Mr. Viroj Barlee มอบเงินจำนวน 100 US DOLLAR ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 745 ครั้ง
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 คุณสายพิณ พหลโยธิน มอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 798 ครั้ง
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 Mr. Charoen Viensirinantachote บาทหลวงจากประเทศเกาหลี ส่งผู้แทนมอบเงินจำนวน 34,125 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 732 ครั้ง
เคียบี…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณสันต์หทัย รัตนวงศ์พิทักษ์ MERCHANDISER MANAGER เคียบี อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย เซอร์วิซเซส ลิมิเต็ด สำนักงานผู้แทนในประเทศไทย จำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 719 ครั้ง
กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม.. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม (รวมตัวเฉพาะกิจ) มอบเรือแบบกระทงของเวียดนาม ซึ่งทำจากไม้ไผ่และเคลือบน้ำมันยางชันธรรมชาติ จำนวน 80 ลำ ให้แก่ นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 833 ครั้ง
บ. เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 54 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท จากคุณพนารัตน์ หิ้นยกฮิ่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้แทนจากบริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด
อิออน กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย จำนวน 50 ชุด เตาแก๊สปิกนิก จำนวน 50 เตา และ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 50 เครื่อง
บ.เคนมิน ฟู้ดส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก Mr.Yuki Takamura กรรมการผู้จัดการบริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>