สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนพระองค์เปิด โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
อ่าน 977 ครั้ง
พระราชทานกำเนิดครบรอบ 49 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน งานวันพระราชทานกำเนิดครบรอบ 49 ปี มูลนิธิฯ พร้อมด้วย ดร.ดิศธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกันสักการะศาลพระรูป พลเรือเอก กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระประชาบดี พระภูมิเจ้าที่ รวมทั้งนมัสการพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 9 รูป
ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุด้อยโอกาส จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมโครงการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส โดยมีนายแพทย์ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทยพร้อมคณะออกให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้สูงอายุ
มอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดชัยนาท
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาและจำเป็นต้องใส่แว่นตา จำนวน 318 คน พร้อมมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท โดยมี นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ
อ่าน 1296 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น เรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น(นำร่อง) เรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS) ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์
ร่วมสังเกตุการณ์ซ้อมแผนภัยพิบัติระหว่างประเทศ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ซ้อมแผนภัยพิบัติระหว่างประเทศ จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อ่าน 921 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ออกให้บริการแก่เด็กภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร
อ่าน 1221 ครั้ง
เยี่ยมชม.....กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันฯพร้อมคณะให้การต้อนรับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบัญชาการสถานการณ์ และการบริหารการจัดการภาวะวิกฤต ด้านการบรรเทาทุกข์ประสบภัย
เยี่ยมชม…สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบัญชาการสถานการณ์ และการบริหารการจัดการภาวะวิกฤต ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ศึกษาดูงาน ศูนย์สื่อสาร ปตท.
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สื่อสาร ปตท. (PTT Communication Center) โดยมีคุณคมกฤช มิสเกตุ พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ให้การต้อนรับ
ศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤตการบินไทย
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสมรรถ พุ่มอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการตอบสนองภาวะฉุกเฉินและวิกฤต และคณะให้การต้อนรับ
เตรียมความพร้อมและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงาน และสนับสนุนการฝึกอบรมดังกล่าว
อ่าน 1286 ครั้ง
โครงการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยจำนวน 3 โรงเรียน
อบรมวิทยุสื่อสาร
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยุสื่อสาร โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายราเมศ พิทยาภินันท์ และนายประทีป สังข์เที้ยม
อ่าน 1876 ครั้ง
โครงการตรวจหู และผ่าตัดหูน้ำหนวก จังหวัดมุกดาหาร ในวโรกาส 80 พรรษาเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการตรวจหู และผ่าตัดหูน้ำหนวก จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
มอบคอมพิวเตอร์และจักรยานให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส ในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่องให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร และมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้บริการในจังหวัดมุกดาหาร
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมหน่วยแพทย์ในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ที่ให้บริการตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
บริษัทในเครือ นิซเซอิ กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องปั่นไฟ จำนวน 10 เครื่อง ปลากระป๋อง จำนวน 1,000 กระป๋อง และน้ำดื่มจำนวน 1,000 แพ็ค (แพ็คละ 12 ขวด) จาก นายวิทยา มารควัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการทั่วไป ผู้แทน บริษัทในเครือ นิซเซอิ กรุ๊ป เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
อ่าน 1536 ครั้ง
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้บริการในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมหน่วยแพทย์แว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าหน่วยแพทย์ฯ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกให้บริการตรวจวัดสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา
อ่าน 879 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในประเทศไทย โดย ดร.มุทริกา พฤกษาพงษ์ Training Manager, Training Services Unit (TSU), ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เป็นผู้สัมภาษณ์
อ่าน 1015 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>