สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเงินจำนวน 21,500 บาท จากตัวแทนบริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 803 ครั้ง
วี เมนส์ ฟิลส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 350,000 บาท จากนายชัยณรงค์ อุ่นคำ พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท วี เมนส์ ฟิลส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 754 ครั้ง
วัดเขาต้นเกด มอบรถพยาบาลให้สภากาชาดไทย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 พระเนกขัมมมุนี(วิ) (หลวงปู่ก้าน ฐติธัมโม) วัดราชายตนะ (เขาต้นเกด) มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ คิดเป็นมูลค่า 1,500,000 บาท ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนที่รับความเจ็บป่วย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 1903 ครั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบเสื้อชูชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 1,820 ตัว มูลค่า 910,000 บาท จากผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 582 ครั้ง
จิตต์ธนา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายสมชัย ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ บริษัท จิตต์ธนา จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1006 ครั้ง
ดูเม็กซ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบนมผงยี่ห้อดูเม็กซ์ ขนาด 600 กรัม จำนวน 40 ลัง มูลค่า 150,000 บาท จากเภสัชกรหญิงสุวรรณา ลาภทวีสุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการ และคณะ เป็นตัวแทนนายนิค แวน เอ็กเซล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 866 ครั้ง
น้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 23,000 บาท จากคุณกรรณิกา บุญบูรพงศ์ และคณะ เพื่อใช้ในกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อิออน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเตาแก๊ส จำนวน 50 ถัง จากนายเคนอิชิ ฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยMr.Yasuhiko Kondo Managing Director บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 701 ครั้ง
เดนโซ่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 3,090,167 บาท จากนางสาวสุวิมล สุจริตวณิชพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เดนโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มบริษัท เดนโซ่ประเทศไทย และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 703 ครั้ง
คิวเบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายสตีเฟน เฉิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 640 ครั้ง
Read ...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จาก Mr.Yoshiho Nabeya Division Manager International Division Read Co., Ltd. Bangkok Representative Office และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 701 ครั้ง
มูลนิธิดาวอรุณรุ่ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากนายนพเดช วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิดาวอรุณรุ่ง และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 910 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือท้องแบนสภากาชาดไทย ให้บริการชาวคลองหลวง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือท้องแบนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ณ วัดศิริจันทราราม , โรงเรียนบางชวด , หออัครศิลปินและโรงเรียนคลองห้า ,โรงเรียนทีปังกรฯและวัดหัตถสาร , วัดแสวงสามัคคีธรรมและเทคโนธานี ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2554 ตามลำดับ
รับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำดื่ม
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งหน่วยผลิตน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย แต่ยังขาดแคลนภาชนะเพื่อบรรจุน้ำดื่มจำนวนมาก จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำไม่จำกัดขนาดและจำนวน โดยมาบริจาคได้ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ คุณวันเพ็ญ 084-096-7631
อ่าน 2961 ครั้ง
โกลด์ซิตี้ฟุตแวร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,185 บาท พร้อมเสื้อ 160 ตัว รองเท้าแตะ 20 โหล จากนายบุญวงศ์ วุฒิดิลกประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตแวร์ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
60 ล้านน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบสุขาลอยน้ำ 2 ชุด เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค และอาหารพร้อมรับประทาน จากคุณณัฐฐา ขจายบรสิทธิ์ ตัวแทนโครงการ 60 ล้านน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และคณะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 598 ครั้ง
กลุ่มปตท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องกรองน้ำชนิดดื่มได้ทันทีแบบฉุกเฉินสำหรับครอบครัว ขนาดใหญ่ 100 เครื่อง และขนาดเล็ก 1,000 เครื่อง จากคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และคุณพุทธชาด มุกดาประกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม กลุ่มปตท. พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 518 ครั้ง
โรงพยาบาลปิยะเวท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากคุณสุวัลย์ลี สุลัยมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลปิยะเวท และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1531 ครั้ง
SNSS ….ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 65,013 บาท จากนายพงษ์จรัส มรรควิบูลย์ชัย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 602 ครั้ง
เลอโนโว ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากตัวแทนบริษัท เลอโนโว ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 537 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>