สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน รุ่นที่ 2 จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ "เสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน" รุ่นที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประชุมชี้แจงแผนงานชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ ( INCA )
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ” ( INCA )
หน่วยทันตกรรมจัดฟัน….ให้บริการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยทันตกรรมจัดฟันเคลื่อนที่ ให้บริการจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง - เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ 7 ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะอาจารย์ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย “ในโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร”
อ่าน 1968 ครั้ง
โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดพิจิตร
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2555 นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมหน่วยแพทย์โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีแพทย์หญิง อุไรวรรณ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา เพื่อลดอุปสรรค์ทางการมองเห็น
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดประชุมโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ฯ
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม “โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน”
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเสริมสร้างทักษะด้านการขับเรือท้องแบน” ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาห์นเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง
บิ๊กคาเมร่า มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 222,776 บาท จากคุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากโครงการ BIG Camera BIG Charity Light for Life เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตา
อบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน โดยมีนางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุทธิพร หิรัญศิริวัฒน์นายกเทศบาลเมืองชุมแสงพร้อมเจ้าหน้าที่ และนางสุนิฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-21มิถุนายน 2555
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสภากาชาดไทย
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านสาธารณภัยในประเทศไทย ให้กับคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณภัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลงนามความร่วมมือ
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือในโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ....
อ่าน 967 ครั้ง
นักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับสภากาชาดไทย
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับสภากาชาดไทย โดยการจัดชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 2874 ครั้ง
สภากาชาดไทยมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบหนังสือห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษา “สภากาชาดไทยพื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย”
อาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท จากคณะอาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1346 ครั้ง
อบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด และนางสุนิฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเป็นวิทยากร
อ่าน 1053 ครั้ง
สภากาชาดไทยเชิญชวนรับชม โครงการปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เชิญชมสาระดีๆ จากสภากาชาดไทย เรื่องโครงการปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดานทั่วประเทศ ถ่ายทอดเรื่องราวโดย นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จะออกอากาศทางช่อง True 76 เวลา 14.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 55 และออกอากาศซ้ำในวันที่ 19 มิ.ย. 55 เวลา 10.00-11.00 น. ฝากติดตามชมด้วยค่ะ
อ่าน 962 ครั้ง
I am what I Amp concert ร่วมบริจาคในโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2555 สภากาชาดไทย ร่วมจัด นิทรรศการงาน I am what I Amp concert 30 years of SAOWALUCK ของศิลปินดัง แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะนำไปมอบให้ โครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
อ่าน 1085 ครั้ง
สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายสักการะ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประชุม...โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยทันตกรรมจัดฟัน สภากาชาดไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ 7 ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมคณะอาจารย์ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย “ในโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร” ออกหน่วยทันตกรรมจัดฟัน ให้บริการจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง - เพดานโหว่
โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จ.นนทบุรี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นายสุรพล วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าหน่วยแพย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯให้บริการรักษาผ่าตัด ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>