สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย จัดโครงการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้ผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุด้อยโอกาส โดยให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุตามหลักวิชาการ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสายตาและแว่นตา การดูแลรักษาเลนส์และกรอบแว่นตา
อ่าน 2070 ครั้ง
อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรม
อ่าน 1058 ครั้ง
หน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ให้บริการในจังหวัดลพบุรี
วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เยี่ยมหน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีนายแพทย์สิทธิโชค นาคะพงศ์ หัวหน้าหน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา
ดีคอลเจน..บริจาคยาแก่สภากาชาดไทย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ Solmax จำนวน 30,000 แผง จากบริษัท ดีคอลเจน จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 1196 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการผลิตน้ำดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเสริมทักษะด้านการผลิตน้ำดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ”โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนักงานสุขาภิบาลและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำยี่ห้อซีเมนต์ ยี่ห้อดาว เคมีคอล และรถผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ความรู้เรื่องสารเคมี เทคนิคของเครื่องกรองน้ำ
อ่าน 1113 ครั้ง
โครงการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 นางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัย
อ่าน 1306 ครั้ง
มอบเงินรายได้ คอนเสิร์ต I Am What I Amp
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท จากคุณแอม เสาวลักษณ์ ลีลาบุตร ศิลปินแกรมมี พร้อมด้วย ดีเจฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ ดีเจอ้อย
ผู้แทนจาก IFRC เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก IFRC ที่มาประชุมเรื่อง Logistics assessment พร้อมเยี่ยมชมระบบการจัดการคลังต่างๆ
อ่าน 1158 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับโรงเรียน” ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย จำนวนกว่า 2,000 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมปากแหว่งฯ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 1,500,000 บาท จากนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
อ่าน 1111 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และการพิการอื่น จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และการพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัด
แถลงข่าวโครงการ “เปิดตาดี สู่สังคมไทย”
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด จัดโครงการ “เปิดตาดี สู่สังคมไทย” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบิ๊กคาเมร่า เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยในการรักษาดวงตาให้แก่ผู้ป่วยต่างจังหวัดที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาตามสถานพยาบาลได้เอง ตั้งเป้ามอบทุนเพื่อรักษาดวงตากว่า 300 ดวงตา ภายในปี 2555
หน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทให้บริการในจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมหน่วยแพทย์แว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีแพทย์หญิง อุไรวรรณ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา เพื่อลดอุปสรรคทางการมองเห็น
อบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน จังหวัดชัยนาท
วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างเสริมศักยภาพป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน โดยมีนางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และ นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม ณ เทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 2-5กรกฎาคม 2555
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์…เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนางานบรรเทาทุกข์อย่างครบวงจร
อบรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องการและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับชุมชน จ.อ่างทอง
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับชุมชน”สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2555
มอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน รุ่นที่ 2 จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ "เสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน" รุ่นที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประชุมชี้แจงแผนงานชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ ( INCA )
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ” ( INCA )
หน่วยทันตกรรมจัดฟัน….ให้บริการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยทันตกรรมจัดฟันเคลื่อนที่ ให้บริการจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง - เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ 7 ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะอาจารย์ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย “ในโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร”
อ่าน 2181 ครั้ง
โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดพิจิตร
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2555 นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมหน่วยแพทย์โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีแพทย์หญิง อุไรวรรณ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา เพื่อลดอุปสรรค์ทางการมองเห็น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>