สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Recovery Training”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Recovery Training” (การจัดทำแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555
สภากาชาดไทยมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส จ.นราธิวาส
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางเลขา ซื่อธานุวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถจักรยานให้แก่ผู้แทนนักเรียนที่ด้อยโอกาส
อ่าน 1385 ครั้ง
หอการค้าไทยศึกษาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเกี่ยวกับการขนส่งและแจกจ่ายสิ่งของในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
อ่าน 913 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ปลัดจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยม “กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับโรงเรียน” ที่จัดขึ้นโดยงานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 903 ครั้ง
โครงการยิ้มสวยเสียงใส จ.นราธิวาส
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
อ่าน 1019 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เยี่ยม “กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับโรงเรียน” ที่จัดขึ้นโดยงานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคตา ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว...
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ IFRC และ UKaid
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ประชุมร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ UKaid เรื่อง Behaviour Change Communication (BCC)
อ่าน 873 ครั้ง
นักศึกษาอัสสัมชัญศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาล พร้อมด้วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 838 ครั้ง
ประสานความร่วมมือช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด และคุณเรวดี รักปทุม ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคณะ กลุ่มบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือในโครงการ จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคต
อ่าน 1195 ครั้ง
นักศึกษาพยาบาลศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 857 ครั้ง
กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย
เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับโรงเรียน” ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย จำนวน 1,500 คน จาก 14 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด
ประชุมโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด 2555
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ประชุมร่วมกับคุณบุษยดา ยังเฟื้องมนต์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ในโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2555
อ่าน 1232 ครั้ง
กาชาดฟิลิปปินส์เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กาชาดฟิลิปปินส์ พร้อมบรรยายกิจกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 718 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 28 เมษายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย
27 เมษายน 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกช์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรพื้นฐานและเฉพาะทางด้านการบรรเทาทุกข์ โดยมีนางมณีรัตน์ ศรีสารคาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับ
อ่าน 1401 ครั้ง
วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ ๑๑๙ ปี
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๒๐ รูป เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๑๙ ปี
อ่าน 875 ครั้ง
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 เมษายน 2555 นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ดูงานด้านโลจิสติกส์ของสภากาชาด
วันที่ 24 เมษายน 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ
อ่าน 840 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>