สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงศรี ออโต้ มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษา
วันที่ 19 เมษายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบคอมพิวเตอร์ จากคุณชูศรี แพทย์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงศรี ออโต้ และคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส
กรุงศรี ออโต้ ร่วมกับ โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย มอบเงินฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 19 เมษายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 106,000 บาท จาก นางชูศรี แพทย์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรี ออโต้ พร้อมคณะ และนายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ กรรมการผู้จัดการ โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
อบรมเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
(18 เม.ย.55) พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดการอบรมแกนนำและอาสาสมัครชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมบรรยายภารกิจของสภากาชาดไทย ให้ผู้นำและอาสาสมัครที่มารับการอบรม ซึ่งทางบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดอบรม
อ่าน 764 ครั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 เมษายน 2555 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 25,505 บาท จากผู้แทนสถาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
รดน้ำขอพร...วันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไปรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
โกลว์ พลังงาน ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 28 มีนาคม 2555 นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท จากผู้แทนบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย
อ่าน 902 ครั้ง
สรุปบทเรียนการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 มีนาคม 2555 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ของสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
อ่าน 910 ครั้ง
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 29 มีนาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
อ่าน 899 ครั้ง
เสวนาการจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ
วันที่ 27 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. ภายใต้หัวข้อ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยร่วมเสวนาในเรื่องการจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)
อ่าน 841 ครั้ง
การบริหารดูแลอาสาสมัคร
วันที่ 27 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรวมถึงการรับมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (Collective Centre Coordination and Management Training) โดยบรรยายถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาสาสมัครของสภากาชาดไทยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา
อ่าน 835 ครั้ง
เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ
วันที่ 27 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ
อ่าน 754 ครั้ง
ประชุมถอดบทเรียนการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 มีนาคม 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมถอดบทเรียน เรื่องการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆในสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่าน 873 ครั้ง
โคคา-โคลา แสดงความขอบคุณ
วันที่ 26 มีนาคม 2555 Muhtar Kent Chairman of the Board and Chief Executive Officer of The Coca-Cola Company และ Glenn G. Jordan S. President Pacific Group มอบภาพที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณในความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา และสภากาชาดไทย
อ่าน 905 ครั้ง
อบรมปฐมพยาบาลให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย
วันที่ 26 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะการปฐมพยาบาล เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น
อ่าน 1333 ครั้ง
สัมมนาระดับชาติ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของไทยสู่มาตรฐานสากล
สัมมนาระดับชาติ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของไทยสู่มาตรฐานสากล พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติ “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของไทยสู่มาตรฐานสากล” โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 1015 ครั้ง
ร่วมไว้อาลัย ผู้บริหารเครื่องดื่มกระทิงแดง
วันที่ 22 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมไว้อาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณเฉลียว อยู่วิทยา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ถึงแก่กรรมด้วยวัย 89 ปี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 และเป็นผู้ที่บริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้สภากาชาดไทย
อ่าน 2102 ครั้ง
บริษัท ดาว เคมิคอล มอบเงิน 15 ล้านบาท ฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย
วันที่ 22 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ (15 ล้านบาท) จากนายแอนดรูว์ เดเวอริส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ เพื่อสนันสนุนสภากาชาดไทยในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
อ่าน 1013 ครั้ง
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 22 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ASSOCIATE PROFESSOR TAKAAKI KINOUE และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
อ่าน 895 ครั้ง
สภากาชาดจีน ศึกษาดูงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
วันที่ 21 มีนาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนกับผู้แทนจากสภากาชาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
อ่าน 1129 ครั้ง
บันทึกไทยเบฟ รายการสารคดีสั้น สัมภาษณ์ ผอ. สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2555 พลโท นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ ให้สัมภาษณ์ ในรายการสารคดีสั้น “บันทึกไทยเบฟ”
อ่าน 1151 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>