สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สตาร์เฟล็กซ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากคุณพัณณ์กรณ์ เลิศศุภกิจสิน ผู้จัดการแผนกบริการ ผู้แทนบริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด (สตาร์เฟล็กซ์) และคณะเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1078 ครั้ง
ออมรอน …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จาก คุณวรรณี สุขกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 693 ครั้ง
H-Room …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 32,652.25 บาท จาก H-Room คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 721 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2554...
ดาวน์โหลด 406 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 สถานีกาชาดที่ 6 (อรัญประเทศ) จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2554...
ดาวน์โหลด 397 ครั้ง
ร่วมใจ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 300 ชุด จาก บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด ,บริษัท ที เอส เอ ผลิตภัณฑ์ยาง จำกัด และบริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 610 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 9,140 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2554...
ดาวน์โหลด 357 ครั้ง
นิวอีร่า …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จาก คุณศักดิ์ชาย โชติกจินดา ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท นิวอีร่า อินเตอร์แอคทีฟมีเดีย จำกัด และลูกค้าเกมลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 600 ครั้ง
ควอลิตี้ เฮ้าส์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และจำนวน 50,058 จากพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 641 ครั้ง
โรงแรมชาเทรียม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 21,150 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณปริยรัตน์ จุลกิตติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 700 ครั้ง
ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากคุณพัณณ์กรณ์ เลิศศุภกิจสิน ผู้จัดการแผนกบริการ ผู้แทนบริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด และคณะเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 847 ครั้ง
ตลบหลังตลาด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ ตลบหลังตลาด
อ่าน 1808 ครั้ง
ฮิตาชิ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1118 ครั้ง
ออโต พาร์ทส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายเซอิชิ ฮัตโตริ ประธานบริษัท ยูเนียน ออโต พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 582 ครั้ง
ครอบครัว วงษ์จันทร ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากแพทย์หญิงภัทรพร วงษ์จันทร และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 796 ครั้ง
แพทย์หญิงภัทรพร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากแพทย์หญิงภัทรพร วงษ์จันทร และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ยูเนียน ออโต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายเซอิชิ ฮัตโตริ ประธานบริษัท ยูเนียน ออโต พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 670 ครั้ง
เอ็ม บี เค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน เครื่องอุปโภค-บริโภคและยารักษาโรค มูลค่ารวม 233,431.50 บาท จากนายวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 660 ครั้ง
ไบเออร์ไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินและเวชภัณฑ์ มูลค่ารวม 2,335,200 บาท จากคุณเซลิน่า ชูว์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 607 ครั้ง
ทรูมูฟ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 8,080 บาท จากนายอำพร สวัสดิยากร ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรม หน่วยงาน E2EPM บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 678 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>