สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ (13 มิ.ย. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงช้างดี และประชาชนบ้านดงช้างดี ณ วัดดงช้างดี หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๖ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " ณ จังหวัดพิษณุโลก (8 มิ.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้แก่ประชาชนบ้านทุ่งน้อย ณ วัดทุ่งน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานบริษัทแกร็บแท๊กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (7 มิ.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ 4 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงานบริษัทแกร็บแท๊กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมรัตนโกสินทร์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน (7 มิ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๐ (5 มิ.ย. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสถานีกาชาดเทพรัตน์ จำนวน ๒๐ คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ๔ คน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองบัวเหนือ ๓ คน ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานีกาชาดเทพรัตน์ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสุโขทัย (5 มิ.ย. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอคีรีมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (2 มิ.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้แก่ประชาชนบ้านน้ำโจน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2 มิ.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริษัทเอเชียเอาท์ดอร์ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารบรรทุกนักเรียนพลิกคว่ำ จังหวัดตาก (31 พ.ค. 2560)
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบิคอัพโดยสารบรรทุกนักเรียนพลิกคว่ำบริเวณโค้งดงปู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๔ ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสุโขทัย (30 พ.ค. 2560)
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีนคร นายอำเภอศรีสำโรง และส่วนหัวหน้าราชการจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและจัดชุดธารน้ำใจ ณ จังหวัดสุโขทัย (25 พ.ค. 2560)
ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนายอำเภอคีรีมาศ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (19 พ.ค. 2560)
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (19 พ.ค. 2560)
ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านสะท้อ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๒ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (17 พ.ค. 2560)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดเชียงใหม่ (8 พ.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อ.ดอยเต่า และณ วัดป่าขาม ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนประจำปี 2560 ณ อบต.สบเปิง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ (4 พ.ค. 2560)
นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนประจำปี 2560" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (1 พ.ค. 2560)
ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (28 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2560 (28 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2560 ให้กับผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่ ในอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18,20,21และ 24 เม.ย.60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (27 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>