สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (23 ส.ค. 2562)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (21 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคระห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นเกียรติและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ (16 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแอพพิเคชั่นพ้นภัย ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และเลี้ยงอาหารกลางวัน (1 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ร่วมในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (1 ส.ค. 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (26 ก.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 23-24 ก.ค. 62
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (19 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย ณ วัดสันป่าลาน อ.บ้านตาก จ.ตาก (18 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พระภิกษุและสามเณรประสบอัคคีภัย จำนวน ๑๒ รูป ณ วัดสันป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (2 ก.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๑๙ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 (28 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 10 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยมะแกง ม.20 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ม.ย. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 9 (26 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 9 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 24-25 มิ.ย. 62
อบรมโครงการ พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ" (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน ๑๒๐ ราย ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมฟรายเดย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน (25 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔และศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึษาพระราชทาน จำนวน ๔๓ ราย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (10 มิ.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งทอง ม.10 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ (4 มิ.ย. 2562)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสถานีกาชาดเทพรัตน์ จำนวน ๒๐ คน ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานีกาชาดเทพรัตน์ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (29 พ.ค. 2562)
วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับอาสาสมัครหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่บ้าน ให้มีความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการกับการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขกับบทบาทของการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม 30 ราย ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดเทพรัตน์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (28 พ.ค. 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย) นายอำเภอคีรีมาศ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ณ วัดเชิงคีรี ตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "Providing first aid service and primary health care in communities in 8 provinces under the support of Health Station No (27 พ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น ในโครงการ “Providing first aid service and primary health care in communities in 8 provinces under the support of Health Station No.3 Chiang Mai province, Thai Red Cross” ครั้งที่ 8 ณ ศาลากลางบ้านค้างตะนะ ม.6 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.เเพร่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 7 (21 พ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>