สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เป็นผู้แทนพระองค์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 3 อำเภอ
11 ม.ค. 2560
วันที่ 11 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 แพ็ค มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 3 อำเภอ ได้แก่ตากใบ 500 ชุด เจาะไอร้อง 500 ชุด และเมือง 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมให้ฝ่ายต่างๆ และสถานีกาชาดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา 2 อำเภอ ได้แก่รามัน 700 ชุด และเมือง 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11 ม.ค. 2560
วันที่ 11 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา 2 อำเภอ ได้แก่รามัน 700 ชุด และเมือง 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ศรีบรรพตและอ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
10 ม.ค. 2560
วันที่ 10 มกราคม 2560 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี พร้อมคณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ศรีบรรพตและอ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
จัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 500 ชุด
10 ม.ค. 2560
วันที่ 10 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ประเมินความต้องการ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
10 ม.ค. 2560
วันที่ 10 มกราคม 2560 นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมพยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจความต้องการความเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ประเมินความต้องการ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
9 ม.ค. 2560
วันที่ 9 มกราคม 2560 นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมพยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจความต้องการความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ความเสียหาย และความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็น ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้คณะดังกล่าวยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมขัง พร้อมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ห่างไกล จำนวน 5 ชุด รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ณ พื้นที่หมู่ 9 บ้านควนนางเหวง ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 23 อำเภอ 155 ตำบล 1,281 หมู่บ้าน 359,459 คน 125,202 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 8 ราย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอป่าพะยอมและอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
9 ม.ค. 2560
วันที่ 9 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอป่าพะยอมและอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผู้ประสบภัยอุทกภัย ตำบลท่าเรือ ตำบลนาใต้ ตำบลบ้านนา และตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชุด
8 ม.ค. 2560
วันที่ 8 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอบ้านนาเดิม และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ตำบลท่าเรือ ตำบลนาใต้ ตำบลบ้านนา และตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 470 ชุด และมอบให้นายอำเภอบ้านนาเดิม เพื่อนำไปมอบให้วัดและสำนักสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 30 ชุด ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองเรียน อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บ้านหัวเขา ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง และที่โรงเรียนวัดมงคลสถาน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง
7 ม.ค. 2560
วันที่ 7 มกราคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯพร้อมคณะ นางกุลธารินทร์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่อำเภอนาโยง ทหารจากค่าย ร.12 พัน 4 อ.ส. จากกองร้อยรักษาดินแดนจ.ตรัง ร่วมจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย และมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บ้านหัวเขา ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จำนวน 266 ชุด และที่โรงเรียนวัดมงคลสถาน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จำนวน 234 ชุด
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ตรัง
7 ม.ค. 2560
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ นางกุลธารินทร์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่อำเภอนาโยง ทหารจากค่าย ร.12 พัน 4 อ.ส.จากกองร้อยรักษาดินแดนจ.ตรัง ร่วมจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย และมอบให้ราษฏร ที่วัดหัวเขา ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จำนวน 266 ชุดและ ที่โรงเรียนวัดมงคลสถาน ต.ละมอ อ.นาโยงจำนวน 234 ชุด
สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำและ ปฏิบัติงานร่วมกับผบ.มทบ.43
7 ม.ค. 2560
วันที่ 7 ม.ค. 2560 สถานีกาชาดสิรินธร สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำและ ปฏิบัติงานร่วมกับผบ.มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ช่วยเลือผู้ประสบอุทกภัย ม.3 บ้านทุ่งขมิ้น ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูง
ประชุม war room เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้
6 ม.ค. 2560
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม war room เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ รวมถึงการร้องขอ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุด ชุดสุขอนามัย จำนวน 10 ชุด แก่ผู้ประสบภัย ต.ที่วัง ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
6 ม.ค. 2560
วันที่ 6 ม.ค.2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์อุทกภัย ร่วมกับผบ.มทบ. 43 ผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุด ชุดสุขอนามัย จำนวน 10 ชุด แก่ผู้ประสบภัยต.ที่วัง ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
6 ม.ค. 2560
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์อุทกภัย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดอำเภอปากพะยูน ปลัดอำเภอเขาชัยสน และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 672 ชุด
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และชุดสุขอนามัย แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 ม.ค. 2560
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์อุทกภัย ร่วมกับ มทบ. ๔๓ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และชุดสุขอนามัย แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางรัก
5 พ.ย. 2559
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นางดวงพร พลปัถพี พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 10 ชุดไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 10 ครอบครัว รวม 30 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณซอยสันติภาพ ถนนนเรศวร แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพมหานคร
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์
10 ต.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,800 ชุด ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ผู้แทนพระองค์ฯ... มอบชุดธารน้ำใจฯช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 ต.ค. 2559
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,690 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย... จังหวัดเพชรบูรณ์
5 ต.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 223 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
ผู้แทนพระองค์ฯ.. มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.เพชรบูรณ์
4 ต.ค. 2559
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบชุด ธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 777 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอ หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>