สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด 110 ชุด พื้นที่ตำบลป่าระกำ จำนวน 1,350 ชุด
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 ม.ค.2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ปลัดอำเภอปากพนัง ผู้แทนจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด 110 ชุด พื้นที่ตำบลป่าระกำ จำนวน 1,350 ชุด
วันที่ 15 ม.ค.2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ซึ่งมาปฏิบัติงานผลิตน้ำสะอาด
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 ม.ค.2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ซึ่งมาปฏิบัติงานผลิตน้ำสะอาด
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม จำนวน 1,300 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ จ.สงขล
15 ม.ค. 2560
วันที่ 15 ม.ค. 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบหมายให้ นางปุณญดา ศรจอนกุลและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอกระแสสินธุ์ ปลัดอำเภอสทิงพระ ตัวแทนจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม จำนวน 1,300 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ จ.สงขล
ผู้แทนพระองค์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ต .เขาพระทอง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 1,000 ชุด
14 ม.ค. 2560
วันที่ 14 ม.ค. 60 เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอชะอวด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชะอวด รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช /อุปกรณ์การเรียนฯแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ฯ/ชุดธารน้ำใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 20 ชุด และ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย ต .เขาพระทอง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 1,000 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง ตำบลเขาโร 300 ชุด ตำบลน้ำตก 357 ชุด
13 ม.ค. 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอทุ่งสง มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง ตำบลเขาโร 300 ชุด ตำบลน้ำตก 357 ชุด
วันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย ผลิตน้ำดื่มให้บริการประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 ม.ค. 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย ผลิตน้ำดื่มให้บริการประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยออกมาให้บริการแก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใน 2 จุด คืออำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง น้ำดื่มที่ผลิตโดยหน่วยรถดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานมาแล้ว ขณะเดียวกันได้นำเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ำ มาจัดสาธิตให้ประชาชนที่มารับบริการได้ชม ณ จุดให้บริการน้ำบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพของน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด ณ ตำบลนาตาล่วง และนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
13 ม.ค. 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด ณ ตำบลนาตาล่วง และนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ 13 มกราคม 2560 มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
13 ม.ค. 2560
วันที่ 13 ม.ค. 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ นิ่มดวง และคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ปลัดอำเภอระโนด ตัวแทนจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ มอบชุดธารน้ำใจ และน้ำดื่มจากบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 700 ชุด
12 ม.ค. 2560
วันที่ 12 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ันำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ มอบชุดธารน้ำใจ และน้ำดื่มจากบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 700 ชุด
ประเมินความต้องการความช่วยเหลือ 11 มกราคม 2560
11 ม.ค. 2560
วันที่ 11 มกราคม 2560 นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมพยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ลงพื้นที่อำเภอทุ่งสง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจความต้องการความเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
เป็นผู้แทนพระองค์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 3 อำเภอ
11 ม.ค. 2560
วันที่ 11 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 แพ็ค มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 3 อำเภอ ได้แก่ตากใบ 500 ชุด เจาะไอร้อง 500 ชุด และเมือง 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมให้ฝ่ายต่างๆ และสถานีกาชาดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา 2 อำเภอ ได้แก่รามัน 700 ชุด และเมือง 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11 ม.ค. 2560
วันที่ 11 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา 2 อำเภอ ได้แก่รามัน 700 ชุด และเมือง 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ศรีบรรพตและอ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
10 ม.ค. 2560
วันที่ 10 มกราคม 2560 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี พร้อมคณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1000 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ศรีบรรพตและอ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
จัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 500 ชุด
10 ม.ค. 2560
วันที่ 10 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ประเมินความต้องการ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
10 ม.ค. 2560
วันที่ 10 มกราคม 2560 นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมพยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจความต้องการความเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ประเมินความต้องการ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
9 ม.ค. 2560
วันที่ 9 มกราคม 2560 นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมพยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจความต้องการความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ความเสียหาย และความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็น ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้คณะดังกล่าวยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมขัง พร้อมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ห่างไกล จำนวน 5 ชุด รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ณ พื้นที่หมู่ 9 บ้านควนนางเหวง ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 23 อำเภอ 155 ตำบล 1,281 หมู่บ้าน 359,459 คน 125,202 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 8 ราย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอป่าพะยอมและอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
9 ม.ค. 2560
วันที่ 9 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอป่าพะยอมและอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผู้ประสบภัยอุทกภัย ตำบลท่าเรือ ตำบลนาใต้ ตำบลบ้านนา และตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชุด
8 ม.ค. 2560
วันที่ 8 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอบ้านนาเดิม และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ตำบลท่าเรือ ตำบลนาใต้ ตำบลบ้านนา และตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 470 ชุด และมอบให้นายอำเภอบ้านนาเดิม เพื่อนำไปมอบให้วัดและสำนักสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 30 ชุด ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองเรียน อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บ้านหัวเขา ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง และที่โรงเรียนวัดมงคลสถาน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง
7 ม.ค. 2560
วันที่ 7 มกราคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯพร้อมคณะ นางกุลธารินทร์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่อำเภอนาโยง ทหารจากค่าย ร.12 พัน 4 อ.ส. จากกองร้อยรักษาดินแดนจ.ตรัง ร่วมจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย และมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บ้านหัวเขา ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จำนวน 266 ชุด และที่โรงเรียนวัดมงคลสถาน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จำนวน 234 ชุด
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ตรัง
7 ม.ค. 2560
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางสาวองุ่น วงษ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ นางกุลธารินทร์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่อำเภอนาโยง ทหารจากค่าย ร.12 พัน 4 อ.ส.จากกองร้อยรักษาดินแดนจ.ตรัง ร่วมจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย และมอบให้ราษฏร ที่วัดหัวเขา ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จำนวน 266 ชุดและ ที่โรงเรียนวัดมงคลสถาน ต.ละมอ อ.นาโยงจำนวน 234 ชุด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>