สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันรวมพลฮีโร่นักวิ่ง ครั้งที่ 4
วันที่ 16 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกิจกรรมวันรวมพลฮีโร่นักวิ่ง ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ "วิ่งกระตุกหัวใจ virual run" โดยการวิ่งทุกๆ 1 กิโลเมตรเท่ากับบริจาคเงิน 25 บาท เป็นทุนช่วยสภากาชาดไทยซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
รับมอบเงินจากกิจกรรมวิ่งการกุศล MDRT THAILAND RUN 2019
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล"MDRT THAILAND RUN 2019” จำนวน 150,000 บาท จากนางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นางศรีจันทร์ พัฒนานิตย์สกุล ประธาน MDRT ประเทศไทย และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ประชุม ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ Application พ้นภัย
วันที่ 15 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ “ Application พ้นภัย” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 เพื่อผลักดันให้นำระบบฯ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการด้วยใจ เอาใจใส่คนพิการ
วันที่ 14 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ"บริการด้วยใจ เอาใจใส่คนพิการ" โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รับมอบโดรน
วันที่ 8 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบโดรน DJI Matrice 200 และ DJI Matrice 600 Pro รวมมูลค่า 548,739 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จากคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถนนอังรีดูนังต์
โครงการรณรงค์ประโยชน์คัดแยกขยะของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ให้เกียรติจับรางวัลและมอบรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 3 รางวัล ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทั้ง 3 คน ที่ตอบคำถาม ให้บอกประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ได้ถูกต้อง
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บ.สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านขนส่ง และ Logistic บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง โดยมีนายสมควร รุ้งสุวรรณ Head of Transportation และพนักงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมนำชมการจัดการด้านขนส่ง และ Logistic และมาตราการความปลอดภัยในการทำงาน
ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ...จ.อ่างทอง
วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง โดยให้บริการรักษาตรวจโรคทั่วไป รักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้านทันตกรรม พร้อมกันนี้ได้พบปะนายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก เพื่อร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สภากาชาดไทยฯ
วิทยากรบรรยาย “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทักษะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หารือ...application M-Help Me
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ คุณชินนรินทร์ โชติสุริยพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท S-Planet และนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น พร้อมคณะ และ ผู้แทนจาก บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ร่วมประชุม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำมาแสดงบน application M-Help Me เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานGIS
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (User) และผู้ใช้งานทั่วไป ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมี บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด เป็นวิทยากรอบรมการใช้แอฟพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในการร้องขอความช่วยเหลือ
ประชุมการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์...
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
หารือ...ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับนายโธมัส ดาวิน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
เยี่ยมสื่อ....หนังสือพิมพ์มติชน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะคุณ น.รินี เรืองหนู หัวหน้าข่าวชีวิตและคุณภาพ หนังสือพิมพ์มติชน เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เยี่ยมสื่อ...หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะคุณมาเรียม วิเศษรัตน์ ผู้แทนหน้าสตรี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ติดตามการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับภัยฯ จ.ชัยนาท
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ติดตามการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน พร้อมถวายเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่พระภิกษุและสามเณรในวัดโพธิ์งาม
ทดลองการใช้ Application "พ้นภัย"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมีนางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในการร้องขอความช่วยเหลือ
มอบเครื่องช่วยฟัง จ.เชียงราย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมพยาบาล และอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส มีนายแพทย์สมเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมบัวหลวง 1 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง แพทย์หญิงณิชกร จงขจรพงษ์ นายแพทย์ 5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด(Follow Up)ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>