สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
Master Group ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค และเงินบริจาค มูลค่ารวม 137,943.28 บาท จากนายวีรชัย วงศ์บุญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา Master Group Corporation (Asia) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เยล …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากเยล ประเทศไทย ผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบล็อคในกลุ่ม บริษัท อัสซ่า อะบลอย จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 700 ครั้ง
มิตซูบิชิ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 70,000 บาท จากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 642 ครั้ง
มูลนิธิพุทธรักษาและแมกโนเลีย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,004,000 บาท จากนายผดุง ลิขิตสัจจากุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และรองประธานมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับบริษัท แมกโนเลีย จำกัด และคณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานในเครือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 769 ครั้ง
ประชาอาภรณ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 7,009 ตัว มูลค่ารวม 1,000,000 บาท จากคุณสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 740 ครั้ง
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากรองศาสตราจารย์สุปราณี จิราณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พร้อมคณะอาจารย์ และนักเรียน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 693 ครั้ง
ออโตเมชั่น เซอร์วิส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ออกแบบสร้างแพด้วยโฟม
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกลุ่มโรงแรม KOSA กรุ๊ป ขอนแก่น ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุย การให้ความช่วยเหลือออกแบบสร้างแพด้วยโฟมเพื่อบรรทุกถุงน้ำขนาดใหญ่ 10,000 ลิตร และ 5,000 ลิตร ช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประสานงานเครือข่าย “คนดีจิตอาสา”
อ่าน 1163 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากนายสมลักษณ์ จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะอาจารย์นักเรียน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
น้อมบุญ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือไฟเบอร์กล๊าส จำนวน 7 ลำ พร้อมไม้พายเรือ มูลค่ารวม 58,180 บาท จากนายมานะ จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท น้อมบุญ จำกัด และคณะ พร้อมด้วยน้ำดื่ม 30 แพ็ค เงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 550 ครั้ง
สมาพันธ์เฮลท์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 103,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากนางสุพรรณแข สมะลาภา กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สมาพันธ์เฮลท์ และพนักงานกลุ่มบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 706 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้สัมภาษณ์รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์
อ่าน 864 ครั้ง
เอพีแอล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 37,100 บาท จากคุณอุรชนา รุกขฐากูร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอพีแอล เอเยนซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 923 ครั้ง
มูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากคุณดารพรรณ นาคฉัตรีย์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 731 ครั้ง
ไว้ท์กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณนริศา นาควัชระ หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 706 ครั้ง
ทีพีไอ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์สบู่เหลวฆ่าเชื้อราทีพีไอ จำนวน 8,000 ขวด จากคุณนันทา วงศ์ปิยนันทกุล รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรการ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 665 ครั้ง
โยคะสุตรา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 59,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณภัทราทิพย์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการโยคะสุตรา สตูดิโอ และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มิตซูบิชิ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 65,799 บาท จากนายเฉลิมพล ขันตา เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 704 ครั้ง
คาร์มาร์ท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 54 ชุด จากคุณวิโรจน์ มณีลดา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1497 ครั้ง
สมาคมสตรีสัมพันธ์....ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 103,000 บาท จากผู้แทนสมาคมสตรีสัมพันธ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 752 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>