สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ แอนด์ เจ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 15,000 บาท จาก บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 532 ครั้ง
กลุ่มบริษัท เอ็น วาย…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบตะเกียง จำนวน 454 ชิ้น มูลค่า 204,300 บาท จากกลุ่มบริษัทเอ็น วาย กรุ๊ป และพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 715 ครั้ง
ฮั้วฟง รับเบอร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
21 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากคุณอรนุช สุรัชรุ่งโรจน์กุล ผู้แทนจากบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ราชภัฎสวนดุสิต...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 7,200 บาท จากนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณบัณฑิต ชัยศิลบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสำรวจในประเทศไทย ประธานชมรม ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 886 ครั้ง
มิตซูต้า... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากคุณวัชรพงษ์ รัตนปิลัมธน์ SALE & MARKETING MANAGER บริษัท มิตซูต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 857 ครั้ง
นวกิจประกันภัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 79,705 บาท จากคุณวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเป็นตัวแทนบริษัทและพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มนันยางเท็กซ์ไทล์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2554 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายและแผน รับมอบเครื่องบริโภคและยารักษาโรค มูลค่า 1,192,874 บาท จากคุณชณัต แสงอรุณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะ ผู้แทนจากกลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ทีพีไอ มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด จากผู้แทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
โรงเรียนสายปัญญา...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 13,013 บาท จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งร่วมเป็นอาสาสมัครจัดชุดธารน้ำใจฯ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1239 ครั้ง
บริจาคเรือไฟเบอร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือไฟเบอร์ จำนวน 7 ลำ จากคุณพิมพ์ศุภางค์ จิรฤกษ์มงคล และคณะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 814 ครั้ง
หจก. ศรีนครซัพพลาย... บริจาคของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 กันยายน 2554 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสาร จำนวน 400 ถุง จากนายสมบัติ อัครเศรฐการ ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครซัพพลาย และห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิริยะอีเล็คทริค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 672 ครั้ง
อวยพรทัพฟ้า สู่ปีที่ 9
วันที่ 16 กันยายน 2554 นางสุปาณี เลิศสวัสดิ์วิชา หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้แทนสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ในวาระครบ 8 ปี ย่างสู่ปีที่ 9
อ่าน 1088 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์รายการ "แจ้งคลายทุกข์"
วันที่ 15 กันยายน 2554 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "แจ้งคลายทุกข์" ออกอากาศ สดเวลา 14.35-15.35 น. ทางเคเบิ้ลทีวี PSI ช่อง 5 (มีเดีย นิวส์) เกี่ยวกับการแนะนำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมภารกิจของสำนักงาน
อ่าน 1569 ครั้ง
แสดงความระลึก ขอบคุณ และผูกพันต่อผู้เกษียณอายุ
วันที่ 13 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดงานแสดงความระลึก ขอบคุณ และผูกพัน ต่อผู้เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหลังปฏิบัติงานครบ 25 ปี
อ่าน 867 ครั้ง
ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 กันยายน 2554 นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 1,170 บาท จากนางสาวปัญญาณัฎฐ์ ฤกษ์ปิติวิทย์ และเพื่อนๆ ซึ่งร่วมเป็นอาสาสมัครจัดชุดธารน้ำใจฯ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 840 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดงาน "อำลา-อาลัย" ขอบคุณบุคลากรในการเกษียณอายุ
วันที่ 9 กันยายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อำลา - อาลัย เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหลังปฏิบัติงานครบ 25 ปี
อ่าน 1286 ครั้ง
น้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 กันยายน 2554 ผศ.วนิดา นาควัชระ และคุณวณี นาควัชระ บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 880 ครั้ง
บริจาคพัดลมเพื่อใช้ในกิจการคลังสัมภาระ
วันที่ 9 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบพัดลม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จากคุณกฤตยา ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในกิจการคลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ คลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
สื่อ(มวลชน)สัมพันธ์กับการบรรเทาทุกข์
วันที่ 8 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุม “สื่อ(มวลชน)สัมพันธ์กับการบรรเทาทุกข์” เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
อ่าน 711 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>