สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โพลีพลาสติกส์ ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 19 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จากบริษัท โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1176 ครั้ง
PINN...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากบริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 121,700 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 783 ครั้ง
Klear… ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 รายการ Wake Club และศิลปินวง Klear อาสาจัดชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งถ่ายทำรายการ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
อ่าน 990 ครั้ง
ซัน เอ็กซ์เพรส…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 45,000 บาท จาก บริษัท ซัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 819 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 5,178 บาท จาก คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1751 ครั้ง
บั๊ดดี้ กรุ๊ป …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท บั๊ดดี้ กรุ๊ป จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฟูรูกาวา …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 21,076 บาท จาก บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
น้ำใจ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก นายแสงชัย อัฑฒ์ปภาวิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 896 ครั้ง
IOM...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 2,500,000 บาท จาก Mr.Jaffrey Labovitz : Chief of Mission , MsCecilia Omole : Senior Officer International Organization for Migration (IOM) หรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
อ่าน 870 ครั้ง
บริจาคยาเม็ดฆ่าเชื้อในน้ำ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ อควาแทบส์ 67 เอ็มจี (ยาเม็ดฆ่าเชื้อในน้ำ) จำนวน 25,000 เม็ด มูลค่า 125,000 บาท จาก โครงการคืนน้ำใสให้แผ่นดิน ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 891 ครั้ง
ทรู...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ข้าวกระเพราไก่พร้อมรับประทาน จำนวน 150 ชุด ไข่สมุนไพร จำนวน 2,000 ฟอง ชุดข้าว น้ำ และยาแก้น้ำกัดเท้า จำนวน 200 ชุด จาก คุณจารุวรรณ พรมานะสุขุม ผู้แทน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 864 ครั้ง
วี.เพาเดอร์เทค...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 105,700 บาท จากบริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1059 ครั้ง
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 129,950 บาทและเครื่องอุปโภคบริโภค จาก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
อ่าน 1517 ครั้ง
โรงเรียนศรีดรุณ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีดรุณ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 2649 ครั้ง
COMVERSE...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 85,000 บาท จาก COMVERSE THAILAND Co.,LTD เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 798 ครั้ง
โรงเรียนนครไทย...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะครูและนักเรียนอาสายุวกาชาดโรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 1293 ครั้ง
คาวาซากิ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณมาซาฮิโกะ ฟูคาคุสะ ประธานบริหาร บริษัทคาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ จำกัด จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 791 ครั้ง
โทปะ ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จากโรงเรียนสอนภาษาโทปะ และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 859 ครั้ง
ศุภาลัย ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากคุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และเพื่อนๆ ร่วมบริจาคอีก จำนวน 9,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 975 ครั้ง
ฮาเวลส์ ชีวาเนีย…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท จากคุณศุภพิศักดิ์ คุณธนสาร และคุณศุภดา มั่นพิริยะกุล ผู้แทนบริษัท ฮาเวลส์ ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1142 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>