สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท เจ เจ ซิลเวอร์......ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากนายพิชัย สินธุเดชากุล ผู้จัดการบริษัท เจ เจ ซิลเวอร์ จิวเวลรี่ จำกัด พร้อมครอบครัวและพนักงาน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 762 ครั้ง
สรรพากร ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 สำนักงานสรรพากร จังหวัดชัยนาท มอบไข่ไก่ จำนวน 600 ฟอง ให้แก่นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี พยาบาล 7 หัวหน้าทีมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
อ่าน 567 ครั้ง
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์.... ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 3ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 30,650 บาท จากคณะนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 791 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 กันยายน 2554 นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 รับมอบเงินสดจำนวน 106,600 บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) จากคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 2195 ครั้ง
TAN NETWORK สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ
วันที่ 30 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับทางรายการ TAN NETWORK SCOOP ข่าว (FOCUS THAILAND) ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 78 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00 น. ช่วงข่าว FOCUS THAILAND โดยมีคุณแทนหทัย กาญจนศูนย์ เป็นพิธีกรสัมภาษณ์
อ่าน 863 ครั้ง
แพรกติก้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 152 ชุด จากคุณมญชุดา เรืองศรี หัวหน้าแผนกข้อมูลองค์กร บริษัท แพรกติก้า จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 557 ครั้ง
บ.หลักทรัพย์บัวหลวง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 498 ถุง จากคุณพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 701 ครั้ง
คิวเอ็มพี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 กันยายน 2554 นายสุวรรณ อโนมคุณธาดา ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด มอบเนื้อหมูบด จำนวน 200 กิโลกรัม รวมมูลค่า 26,000 บาท ให้แก่นางคนึงนิจ จันทรทิน พยาบาล 6 หัวหน้าหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
สำนักงานธนานุเคราะห์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณนิธิศ มนุญพร ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคระห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
บ.หลักทรัพย์บัวหลวง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 498 ถุง จากคุณพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
สำนักงานธนานุเคราะห์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณนิธิศ มนุญพร ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคระห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 968 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 48,085.50 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 558 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดชัยนาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รับมอบเงินจาก นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชัยนาท เป็นตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า บริษัท ภาคเอกชน มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้แก่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
อ่าน 1083 ครั้ง
คิวเอ็มพี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554นายพิพัฒน์ สมบูรณ์ถานะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด มอบเนื้อหมูบด จำนวน 200 กิโลกรัม ให้แก่นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี พยาบาล 7 หัวหน้าทีมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1285 ครั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 118,600 บาท จากคุณปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1075 ครั้ง
บีเบอร์รี่ คอสเมติก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากคุณศกัญ แก้วประจันทร ตัวแทนจากเวชสำอาง บีเบอร์รี่ คอสเมติก และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1791 ครั้ง
น้ำมันบริโภคไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากคุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1030 ครั้ง
ทีพีไอ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 17,000 ขวด จากคุณนันทา วงศ์ปิยนันทกุล รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรการ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 725 ครั้ง
สามมิตร...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 กันยายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 112,000 บาท จากผู้บริหารและพนักงานบริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 800 ครั้ง
อิออน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 39,117 บาท จากคุณสุวิภา ลังการ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกบริหารงานทั่วไป บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และพนักงานอิออนกรุ๊ป เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 947 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>