สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคพัดลมเพื่อใช้ในกิจการคลังสัมภาระ
วันที่ 9 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบพัดลม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จากคุณกฤตยา ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในกิจการคลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ คลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
สื่อ(มวลชน)สัมพันธ์กับการบรรเทาทุกข์
วันที่ 8 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุม “สื่อ(มวลชน)สัมพันธ์กับการบรรเทาทุกข์” เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
อ่าน 723 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์รายการ "สถานีประชาชน"
วันที่ 8 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ให้สัมภาษณ์ในรายการ "สถานีประชาชน" ออกอากาศ สดเวลา 14.00-15.00 น. ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับการแนะนำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 685 ครั้ง
เจ้าหน้าที่จีนเยี่ยมชมกิจกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 7 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและเยี่ยมชมกิจกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
อ่าน 785 ครั้ง
สื่อบันเทิงช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 กันยายน 2554 คุณต่อพงษ์ เศวตามร์ Director ช่องซุปเปอร์บันเทิง จากTRUE ช่อง70 พร้อมคณะ และผู้สมัครโฆษณาบันเทิง บริจาคเงินจำนวน 70,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 718 ครั้ง
จัดอบรมการบริหารจิตในภาวะความขัดแย้งและการใช้ระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ 5 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา เรื่องการบริหารจิตในภาวะความขัดแย้งและการใช้ระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายศุภนิมิต ศิลา และนายกมล ปุยยะรุน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่าน 728 ครั้ง
สมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุณ
วันที่ 5 กันยายน 2554 มล.พัชรี นวรัตน์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุณ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ
อ่าน 989 ครั้ง
บริษัท SMART VET GROUP บริจาคของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 5 กันยายน 2554 นางลำพา กานติกูล เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบแอลกฮอล์ แฮนด์ เจล จำนวน 22,500 หลอด มูลค่า 900,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากน.สพ.สุพจน์ หนุนไธสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท SMART VET GROUP พร้อมคณะ
อ่าน 1191 ครั้ง
มูลนิธิเพื่อการกุศลศรัทธามั่นคงช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 40,000 บาท จากผู้แทนมูลนิธิเพื่อการกุศลศรัทธามั่นคง ( ซิงอี้ ) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ประชุมสรุปโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 5 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง แสงสว่างนำทางชีวิต
อ่าน 916 ครั้ง
ต้อนรับ IFRC
วันที่ 1 กันยายน 2554 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ คุณ INDIRA KULENOVIC หัวหน้าหน่วยจัดการภัยพิบัติ ของ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
อ่าน 756 ครั้ง
ออมรอน...บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากคุณวันนี สุขกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 715 ครั้ง
โรงเจฮั๊กเสียนเสี่ยนตึ๊ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการโรงเจฮั๊กเสียนเสี่ยนตึ๊ง จ.เพชรบุรี มอบเครื่องบริโภค จำนวนหนึ่ง มูลค่า 8,500 บาท และเงินสดจำนวน 4,000 บาท ให้กับนางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 632 ครั้ง
บิ๊กวัน...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์โอเค ทิน แครกเกอร์ จำนวน 2,873 กล่อง มูลค่า 574,600 บาท จากคุณปวิตรา ทัศวิชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้แทนบริษัทบิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 890 ครั้ง
ไทยชิมิสึ...บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 26,841 บาท จากผู้แทนพนักงานบริษัทไทย ชิมิสึ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1012 ครั้ง
ก.ล.ต. บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 55,400 บาท จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 732 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ
โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ Vulnerability Capacity Assessment (VCA) และ Coastal Community Resilience (CCR)
ไทยมาร์ท สโตร์ ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 94 ชุด จากคุณวิวัฒน์ ดุลสุจริต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้แทนบริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 841 ครั้ง
เอฟแอนด์เอ็น ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบน้ำแร่ จำนวน 12,000 ขวด มูลค่า 85,320 บาท จากคุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 798 ครั้ง
ทบทวนการใช้งานรถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานรถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
อ่าน 1701 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>