สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ 90 ปี
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 90 ปี ( วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ) โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มประยุกต์ แก่ประชาชน
อ่าน 881 ครั้ง
เตรียมการสัมมนาสรุปบทเรียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสัมมนาสรุปบทเรียน การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
อ่าน 737 ครั้ง
สถาบันพระปกเกล้า ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากคณะนักศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (สถาบันพระปกเกล้า) จำนวน 220,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 708 ครั้ง
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่บุคคลากร
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 นางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและงานวิทยุสื่อสาร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรอบรมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window และโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ชั่วคราว)
เข้าเยี่ยมสภากาชาดไทย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ Mr.David LYNCH, Disaster Management, IFRC, Europe Zone เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
อ่าน 663 ครั้ง
ช่วยสภากาชาดไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท จากผู้แทนนายอาภาธร กรรณสูตร เพื่อนำไปสมทบ 1 โครงการ 3 กิจกรรม
อ่าน 707 ครั้ง
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (INCA)
อ่าน 936 ครั้ง
ให้การต้อนรับสภากาชาดต่างประเทศ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวให้การต้อนรับ ผู้แทนสภากาชาด จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เวียดนาม บรูไน และมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
อ่าน 798 ครั้ง
ประชุม RDMC
วันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2554 สภากาชาดไทย ร่วมกับ Regional Disaster Management Unit ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ในกรุงเทพฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA RDMC) ครั้งที่ 15 ระว่างวันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค โดยมีผู้แทนจากสภากาชาด 9 ประเทศ ร่วมประชุม
อ่าน 639 ครั้ง
คณะผู้แทนจากรัฐบาลจีน เยี่ยมชมงานสภากาชาดไทย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เภสัชกรหญิงวิไววรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเจ้าหน้าที่จาก ADPC ที่เข้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ของสถากาชาดไทย
อ่าน 830 ครั้ง
แชงกรี-ลา …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,300 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณพัฒนาพร นิยมศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการสังคมและพิธีการ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1088 ครั้ง
ปากแหว่ง-เพดานโหว่ จ.สมุทรสาคร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมีนางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมแพทย์อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัด
อ่าน 818 ครั้ง
เตรียมการจัดการประชุม RDMC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ Dr. Patrick Fox หัวหน้าหน่วยจัดการภัยพิบัติภูมิภาคอาเซียน จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เพื่อหารือเรื่องการเตรียมการจัดประชุม RDMC
อ่าน 733 ครั้ง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯ…ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 372,500 บาท จากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 733 ครั้ง
สว.พท.…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 65,900 บาท จากคุณวีระ สดมพฤกษ์ นายกสมาพันธ์วิทยุโทรทัศน์ พัฒนาธุรกิจไทย (สว.พท.) และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ่าน 801 ครั้ง
ไทยซอฟท์แวร์…ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากบริษัท ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 28,000 บาท และช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 5,000 บาท
อ่าน 755 ครั้ง
ให้บริการตรวจวัดสายตาพระภิกษุถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 10 พ.ค. 2554 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการตรวจวัดสายตา และประกอบแว่น แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
อ่าน 787 ครั้ง
นักศึกษาพยาบาล อัสสัมชัญ ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวน 77 คน พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องบทบาทและพันธกิจในการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย
อ่าน 1053 ครั้ง
เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติหน้าที่ ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.......
อ่าน 1054 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>