สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ครอบครัวไค บริจาคช่วยกาชาด
วันที่ 16 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 180,000 บาท จาก คุณสิริพร ไค และครอบครัว เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 684 ครั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 24 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากพระปฏิภาณ ขันธหัตถ์ ประธานพระภิกษุนวกะ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี 2554 และคณะ
อ่าน 750 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมูลนิธิและสมาคมกับการพัฒนาประเทศไทย” ภายในงานประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
อ่าน 924 ครั้ง
หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ จ.สระแก้ว
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ...
อ่าน 1193 ครั้ง
เอ็น เอ แอพพาเรล ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 21,920 ตัว รวมมูลค่า 3,324,468.25 บาท จากคุณเจษฎา กล้าหาญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้แทนจากบริษัท เอ็น เอ แอพพาเรล จำกัด
จัดชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 589 ครั้ง
ผู้แทนจากรัฐบาลอิรัค เยี่ยมชมภารกิจสภากาชาดไทย
วันที่ 19 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลอิรัค
อ่าน 589 ครั้ง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและเปิดป้ายศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 607 ครั้ง
ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารและศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารและศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์นเรนทร และศูนย์เอราวัณ
อ่าน 758 ครั้ง
RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 15,000 ขวด จากคุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
อ่าน 720 ครั้ง
กรุงศรีออโต้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค จากนายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อ่าน 779 ครั้ง
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 สภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มองค์กรกาชาดสากล สัมมนาสรุปบทเรียนการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ
อ่าน 801 ครั้ง
แสดงความยินดีกับพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับโล่และเหรียญเชิดชูเกียรติ ภายในงานวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ณ หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บริจาคเงินสมทบทุนโครงการจักษุศัลยกรรมฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เข้ารับมอบเงินจำนวน 80,000 บาท จากคุณมีเรีย เบนเนเดดตี้ และคุณเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ ผู้แทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริจาคเสื้อผ้าช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อผ้า จำนวน 2,063 ตัว จากคุณทัตพิธา ก้อนเงิน ผู้แทนบริษัทเอเชียปั่นด้าย จำกัด และบริษัท ศรีสุขสวัสดิ์ปั่นด้าย จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ คลังสัมภาระ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สภากาชาดไทย โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการมอบแว่นสายตาในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
สัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ภายใต้หัวข้อ “ขจัดความเครียดอย่างไรเมื่อภัยมา”
อ่าน 727 ครั้ง
โตโยต้า สนับสนุนสภากาชาดไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนเงินกิจกรรม ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
อ่าน 630 ครั้ง
งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 10
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อ่าน 889 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>