สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ในโครงการแบ่งบันความรัก จำนวน 20,900 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 2472 ครั้ง
เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากบริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 309,600 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ไฟเซอร์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณอาคม ชีวะเกรียงไกร South East Asia Director บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 34,375 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
BUNKA …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณสุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช จำนวน 72,459 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 897 ครั้ง
จี เอ็มเอ็ม มีเดีย ... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี เอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 996 ครั้ง
ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ผ่านรายการบุษบาบานเช้า ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 935 ครั้ง
ลิ้งค์เลเทอร์ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 750,000 บาท จากคุณวิไลลักษณ์ โอฆานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสอุทกภัย
อ่าน 1808 ครั้ง
น้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 Mr. Viroj Barlee มอบเงินจำนวน 100 US DOLLAR ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 959 ครั้ง
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 คุณสายพิณ พหลโยธิน มอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 1059 ครั้ง
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 Mr. Charoen Viensirinantachote บาทหลวงจากประเทศเกาหลี ส่งผู้แทนมอบเงินจำนวน 34,125 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 917 ครั้ง
เคียบี…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณสันต์หทัย รัตนวงศ์พิทักษ์ MERCHANDISER MANAGER เคียบี อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย เซอร์วิซเซส ลิมิเต็ด สำนักงานผู้แทนในประเทศไทย จำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 905 ครั้ง
กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม.. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม (รวมตัวเฉพาะกิจ) มอบเรือแบบกระทงของเวียดนาม ซึ่งทำจากไม้ไผ่และเคลือบน้ำมันยางชันธรรมชาติ จำนวน 80 ลำ ให้แก่ นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1047 ครั้ง
บ. เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 54 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท จากคุณพนารัตน์ หิ้นยกฮิ่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้แทนจากบริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด
อิออน กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย จำนวน 50 ชุด เตาแก๊สปิกนิก จำนวน 50 เตา และ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 50 เครื่อง
บ.เคนมิน ฟู้ดส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก Mr.Yuki Takamura กรรมการผู้จัดการบริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ASUS ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากคุณพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชาวกระทูนเหนือ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 34,000 บาท จากตัวแทนชาวบ้านหมู่ 1 และ 8 ตำบลกระทูนเหนือ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 910 ครั้ง
ศูนย์เลสิคนานาชาติ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 109,000 บาท จากนายสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ และสมาชิก TRSC FAMILY เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สภากาชาดไทยผนึกพลังบวกกับโคคา-โคลา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 โครงการ"ผนึกพลังบวกกับโคคา-โคลา" โดย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย โดยนายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ทำพิธีมอบเงิน และน้ำดื่ม "น้ำทิพย์" รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนครัวกาชาดเคลื่อนที่ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับมอบ
อ่าน 1230 ครั้ง
มาสเตอร์การ์ด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 นายเกร็ก ฮิราโนะ รองประธานและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัทมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ มอบเงินจำนวน 1,600,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 857 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>