สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเรือยางติดเครื่องยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับแพทย์หญิงมาลินี สุเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำกับดูแล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับมอบเรือยางติดเครื่องยนต์ จำนวน 40 ลำ จากคุณประไพ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการขนส่งผู้ป่วยที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย
อ่าน 987 ครั้ง
ตลาดหลักทรัพท์แห่งประเทศไทยมอบเสื้อชูชีพช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 1,820 ตัว มูลค่า 910,000 บาท จากผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
เอเชียซอฟท์ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 คุณภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือพาย จากตัวแทนศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1365 ครั้ง
เอเชียซอฟท์ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 777 ครั้ง
วิทย์คอร์ป …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายวิทย์ วุฒิพุธนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด มอบคลอรีนผล จำนวน 20,000 กิโลกรัม ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นสารฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1958 ครั้ง
อาเจ บิ๊กโคล่า …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายเฮอร์นันด์ คอโดวา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาเจ ไทย จำกัด มอบน้ำดื่ม Clielo ขนาด 600 ซีซี จำนวน 40,000 ขวด และชาเขียวคลูที จำนวน 20,000 ขวด มูลค่ารวม 540,000 บาท โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1022 ครั้ง
โยคะสุตรา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 59,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณภัทราทิพย์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการโยคะสุตรา สตูดิโอ และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 888 ครั้ง
ยูโอบี…. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เจที อินเตอร์เนชั่นแนล ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบหมอนผ้าห่ม จำนวน 60 ใบ จากนายมานพ ศุภางคะรัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1667 ครั้ง
เฮสส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 140,000 บาท จากคุณสุกัญญา ศรีสุนทร Human Resources Associate บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 773 ครั้ง
บริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือยนต์ จำนวน 10 ชุด 20 ลำ พร้อมไม้พายเรือ จากนายเคนอิชิ ฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยMr.Yasuhiko Kondo Managing Director บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1050 ครั้ง
อลิซ่า ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากคุณอลิสา อัศวโภคิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลิซ่า จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1438 ครั้ง
อาสาสมัครครัวฯ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าทีม ครัวพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภาภานายิกาสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ต้อนรับนักร้องหนุ่ม บีม (กวี ตันจรารักษ์) และอาสามัคร ที่มาช่วยปรุงอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ผลิตอาหารปรุงสุก จำนวน 4,437 ชุด ออกแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1171 ครั้ง
ครัวเคลื่อนที่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิดครัวเคลื่อนที่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภาภานายิกาสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
อ่าน 919 ครั้ง
บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเงินจำนวน 21,500 บาท จากตัวแทนบริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 996 ครั้ง
วี เมนส์ ฟิลส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 350,000 บาท จากนายชัยณรงค์ อุ่นคำ พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท วี เมนส์ ฟิลส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 941 ครั้ง
วัดเขาต้นเกด มอบรถพยาบาลให้สภากาชาดไทย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 พระเนกขัมมมุนี(วิ) (หลวงปู่ก้าน ฐติธัมโม) วัดราชายตนะ (เขาต้นเกด) มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ คิดเป็นมูลค่า 1,500,000 บาท ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนที่รับความเจ็บป่วย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 2333 ครั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบเสื้อชูชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 1,820 ตัว มูลค่า 910,000 บาท จากผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 768 ครั้ง
จิตต์ธนา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายสมชัย ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ บริษัท จิตต์ธนา จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1527 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>