สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
จี เอ็มเอ็ม มีเดีย ... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี เอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1057 ครั้ง
ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ผ่านรายการบุษบาบานเช้า ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 1008 ครั้ง
ลิ้งค์เลเทอร์ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 750,000 บาท จากคุณวิไลลักษณ์ โอฆานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสอุทกภัย
อ่าน 1987 ครั้ง
น้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 Mr. Viroj Barlee มอบเงินจำนวน 100 US DOLLAR ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 1044 ครั้ง
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 คุณสายพิณ พหลโยธิน มอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 1127 ครั้ง
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 Mr. Charoen Viensirinantachote บาทหลวงจากประเทศเกาหลี ส่งผู้แทนมอบเงินจำนวน 34,125 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 972 ครั้ง
เคียบี…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จากคุณสันต์หทัย รัตนวงศ์พิทักษ์ MERCHANDISER MANAGER เคียบี อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย เซอร์วิซเซส ลิมิเต็ด สำนักงานผู้แทนในประเทศไทย จำนวน 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 972 ครั้ง
กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม.. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม (รวมตัวเฉพาะกิจ) มอบเรือแบบกระทงของเวียดนาม ซึ่งทำจากไม้ไผ่และเคลือบน้ำมันยางชันธรรมชาติ จำนวน 80 ลำ ให้แก่ นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1103 ครั้ง
บ. เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 54 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท จากคุณพนารัตน์ หิ้นยกฮิ่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้แทนจากบริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด
อิออน กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย จำนวน 50 ชุด เตาแก๊สปิกนิก จำนวน 50 เตา และ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 50 เครื่อง
บ.เคนมิน ฟู้ดส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก Mr.Yuki Takamura กรรมการผู้จัดการบริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ASUS ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากคุณพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชาวกระทูนเหนือ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 34,000 บาท จากตัวแทนชาวบ้านหมู่ 1 และ 8 ตำบลกระทูนเหนือ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 964 ครั้ง
ศูนย์เลสิคนานาชาติ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 109,000 บาท จากนายสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ และสมาชิก TRSC FAMILY เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สภากาชาดไทยผนึกพลังบวกกับโคคา-โคลา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 โครงการ"ผนึกพลังบวกกับโคคา-โคลา" โดย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย โดยนายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ทำพิธีมอบเงิน และน้ำดื่ม "น้ำทิพย์" รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนครัวกาชาดเคลื่อนที่ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับมอบ
อ่าน 1295 ครั้ง
มาสเตอร์การ์ด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 นายเกร็ก ฮิราโนะ รองประธานและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัทมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ มอบเงินจำนวน 1,600,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 907 ครั้ง
มอบเรือยางติดเครื่องยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับแพทย์หญิงมาลินี สุเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำกับดูแล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับมอบเรือยางติดเครื่องยนต์ จำนวน 40 ลำ จากคุณประไพ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการขนส่งผู้ป่วยที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย
อ่าน 1043 ครั้ง
ตลาดหลักทรัพท์แห่งประเทศไทยมอบเสื้อชูชีพช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 1,820 ตัว มูลค่า 910,000 บาท จากผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
เอเชียซอฟท์ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 คุณภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือพาย จากตัวแทนศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1488 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>