สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาล อัสสัมชัญ ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวน 77 คน พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องบทบาทและพันธกิจในการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย
อ่าน 1067 ครั้ง
เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติหน้าที่ ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.......
อ่าน 1080 ครั้ง
ไทยประกันภัย…...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อผ้า และเงินจำนวน 35,500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากผู้แทนบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อ่าน 670 ครั้ง
กองทุนน้ำใจไทยกู้ภัยญี่ปุ่น
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 2,033,460 บาท จากกองทุนน้ำใจไทยกู้ภัยญี่ปุ่น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น
ร่วมประชุมคณะภริยาทูต
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ ประชุมกับคณะภริยาทูต
อ่าน 734 ครั้ง
ไทร์โมลด์ …ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 19,065 บาท จากคุณณัฐณาณี ประเสริฐหริสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท ไทร์โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 1020 ครั้ง
ค่าย LEADERSHIP KIDS CAMP…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 18,059 บาท จากโครงการค่าย LEADERSHIP KIDS CAMP 2/2011 โดย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ่าน 772 ครั้ง
โรงพยาบาลมหาชัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัย2 จำนวน 38,518 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ่าน 1590 ครั้ง
คณะภริยาฑูตเยี่ยมรถคลินิคจักษุเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะภริยาฑูต เยี่ยมหน่วยเเพทย์ โครงการ "รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
อ่าน 755 ครั้ง
ไททาเคนาคา… ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรสา เพ็ชร์คง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 24,600 บาท จากพนักงานบริษัท ไททาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1121 ครั้ง
โครงการนนทรีอาสา ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรสา เพ็ชร์คง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 150,000 บาท จากโครงการนนทรีอาสา ต้านภัยธรรมชาติ (เกษตรศาสตร์ร่วมใจ ซับน้ำตาผู้ประสบภัยภาคใต้)
อ่าน 818 ครั้ง
ช่วยผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรสา เพ็ชร์คง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยในประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 705 ครั้ง
เลขาธิการฯ เยี่ยมหน่วยเเพทย์ “จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย”
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 นายเเผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยเเพทย์ โครงการ "รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งให้บริการตรวจเเละผ่าตัดรักษาประชาชนที่ยากไร้เเละผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาทางสายตา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดคลองขวาง ต. คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี
อ่าน 1052 ครั้ง
ชมรมพลังไทยใจอาสา... ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ มุ้ง 350 หลัง ,ที่นอนปิกนิค 500 หลัง และถ้วย ชาม ช้อน 2,500 ชุด จากผู้แทนชมรมพลังไทย ใจอาสา กลุ่ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 928 ครั้ง
จีเนท ช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบสิ่งของบริจาคอาทิ ที่นอนเด็ก ผ้าอ้อม ขนมสำหรับเด็ก จากคุณปอย (ตรีชฎา มาลายาภรณ์ ) ผู้แทนบริษัท จีเนท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และมีสทิฟฟานีประจำปี 2553 พร้อมคณะกองประกวด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
อ่าน 634 ครั้ง
ฟู้ดสตาร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 29 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่มตราพัซเซิ่ล จำนวน 1,700 หีบ มูลค่า 612,000 บาท จากนายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เปิดรับสิ่งของช่วยผู้เดือดร้อนจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ขอรับบริจาค เครื่องบริโภค อุปโภค และสิ่งของที่จำเป็น อาทิ กางเกงชั้นในชายและหญิง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ขนมสำหรับเด็ก ของเล่นเด็ก ผ้าถุง ผ้าขาวม้า มุ้ง และมุ้งครอบสำหรับเด็กที่นอนสำหรับเด็กอ่อน เพื่อนำไปใช้ ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ...
พนักงานโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 29 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากพนักงานโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น ...
รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมงานการจัดการภัยพิบัติ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 27 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับบุคลากรของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 18 คน ในโอกาสเข้าฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและพันธกิจการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และการพัฒนางานด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ...
พนักงาน TGI…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 เมษายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 17,380 บาท จากพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI) เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 729 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>