สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
Read ...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จาก Mr.Yoshiho Nabeya Division Manager International Division Read Co., Ltd. Bangkok Representative Office และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 923 ครั้ง
มูลนิธิดาวอรุณรุ่ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากนายนพเดช วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิดาวอรุณรุ่ง และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1538 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือท้องแบนสภากาชาดไทย ให้บริการชาวคลองหลวง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือท้องแบนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ณ วัดศิริจันทราราม , โรงเรียนบางชวด , หออัครศิลปินและโรงเรียนคลองห้า ,โรงเรียนทีปังกรฯและวัดหัตถสาร , วัดแสวงสามัคคีธรรมและเทคโนธานี ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2554 ตามลำดับ
รับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำดื่ม
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งหน่วยผลิตน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย แต่ยังขาดแคลนภาชนะเพื่อบรรจุน้ำดื่มจำนวนมาก จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำไม่จำกัดขนาดและจำนวน โดยมาบริจาคได้ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ คุณวันเพ็ญ 084-096-7631
อ่าน 3704 ครั้ง
โกลด์ซิตี้ฟุตแวร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,185 บาท พร้อมเสื้อ 160 ตัว รองเท้าแตะ 20 โหล จากนายบุญวงศ์ วุฒิดิลกประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตแวร์ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
60 ล้านน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบสุขาลอยน้ำ 2 ชุด เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค และอาหารพร้อมรับประทาน จากคุณณัฐฐา ขจายบรสิทธิ์ ตัวแทนโครงการ 60 ล้านน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และคณะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 938 ครั้ง
กลุ่มปตท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องกรองน้ำชนิดดื่มได้ทันทีแบบฉุกเฉินสำหรับครอบครัว ขนาดใหญ่ 100 เครื่อง และขนาดเล็ก 1,000 เครื่อง จากคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และคุณพุทธชาด มุกดาประกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม กลุ่มปตท. พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 809 ครั้ง
โรงพยาบาลปิยะเวท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากคุณสุวัลย์ลี สุลัยมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลปิยะเวท และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 2412 ครั้ง
SNSS ….ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 65,013 บาท จากนายพงษ์จรัส มรรควิบูลย์ชัย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 871 ครั้ง
เลอโนโว ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากตัวแทนบริษัท เลอโนโว ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 776 ครั้ง
เช็คทัวร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,000 บาท จากคุณปุณยนุช กันทวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เช็คทัวร์ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 881 ครั้ง
The Gang FC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากนายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ โดยทีมฟุตบอล The Gang FC บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 969 ครั้ง
เคไลน์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท จากMr.Nobuo Ishida กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแห่งประเทศญี่ปุ่น และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชินเคน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายคูนิโอะ คาวากูจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินเคน (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 983 ครั้ง
ออฟติมอล เทค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากคุณชลธิชา มหัทธนารักษ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 2072 ครั้ง
โรงแรมพชร สวีท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,000 บาท จากคุณNATHLIE POST GENERAL MANAGER โรงแรมพชร สวีท และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริษัทพายซอฟท์ จำกัดและบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากคุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ ผู้แทนบริษัทพายซอฟท์ จำกัดและบริษัท คลิเน็กซ์ จำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คาลเท็กซ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากเอเดรียน เบนเด็ก ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 783 ครั้ง
บริษัท นวกิจประกันภัย ช่วยอุทกภัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 83,800 บาท คุณวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 894 ครั้ง
แบคเทิล อินเตอร์เนชั่นแนล อิ้งค์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 172,471 บาท จากMr.เจมส์ (จิม) คัมมินส์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แบคเทิล อินเตอร์เนชั่นแนล อิ้งค์ และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>