สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไนกี้ จับมือ 4 บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก ...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 26 เมษายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อผ้าจำนวน 33,000 ตัว จากผู้แทนบริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก 4 บริษัท
ศึกษาดูงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 25 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 38 คน โดยมีนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปการศึกษาดูงานด้านการจัดการภัยพิบัติ
อ่าน 889 ครั้ง
ประชุม “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”
วันที่ 25 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 โดยมีนายวีระ อัครพุทธิพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุม
อ่าน 814 ครั้ง
ชมรมลานแอโรบิคบางสะแก…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากชมรมลานแอโรบิคบางสะแก ตลาดพลู เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
Triumph…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 19,010 บาท จากคุณสุรทิน ชูเดช ผู้จัดการพนักงานสัมพันธ์ บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดและพนักงาน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 696 ครั้ง
ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,286 บาท จากนายพิทักษ์ ยอดพฤติการ ประธานคณะกรรมการ DMBA 2011 บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัดและพนักงาน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 1556 ครั้ง
สวนสนุกดรีมเวิลด์ ...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 75,500 บาท จากคุณดาเรศ นิติรักษา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากสวนสนุกดรีมเวิลด์ พนักงาน และนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (จำนวน 51,100 บาท )และผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น ( จำนวน 24,400 บาท )
อ่าน 846 ครั้ง
บีเบอร์รี่…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากคุณศกัญ แก้วประจันทร ตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเบอร์รี่ คอสเมติก เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 1659 ครั้ง
เอส.เค.เอส. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 12,099 บาท จากบริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 783 ครั้ง
HSBC…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 320,000 บาท จากคุณสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและสื่อสาร ธนาคารเอชเอสบีซี เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 886 ครั้ง
มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 120,000 บาท จากคุณสุวิทย์ น้อยห้องไล่ รองประธานมูลนิธิชมรมชาวปากพนังและคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 1027 ครั้ง
แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท จากคุณสมิต สัมปัตตะวนิช ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
อ่าน 1245 ครั้ง
เจริญใหม่ออโต้...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 เมษายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมรับมอบเสื้อยืด จำนวน 140 ตัว ผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน และเสื่ออาสน จำนวน 85 ผืน จากคุณอาภรณ์ เจริญชีพ Managing Director ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญใหม่ออโต้ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1053 ครั้ง
สมาคมสตรีสัมพันธ์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณสุชาดา คงเสรี นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 984 ครั้ง
หลักทรัพย์ บัวหลวง...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 20 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบปลากระป๋องจำนวน 30,000 กระป๋อง มูลค่า 300,000 บาท จากคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อบรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันที่ 20 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” จัดโดยสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
อ่าน 762 ครั้ง
บริษัท คลับ 21 ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 20 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 16,961.50 บาท และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ชุด จากคุณยุทธพงษ์ วิทโยดม แผนก HR & ADMIN ผู้แทนจากบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ่าน 717 ครั้ง
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 19 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสารจำนวน 4,000 ถุง มูลค่า 240,000 บาท จากคุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 18 เมษายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินจำนวน 640,456.25 บาท จากคุณมัณฑนา จุลเสน ผู้แทนบริษัท ไนซ์กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 18 เมษายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินจำนวน 628,326 บาท จากพลเอกเดช จุลเสน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ไนซ์กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>