สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเตรียมความพร้อม...ออกหน่วยแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมการเตรียมความพร้อมของแพทย์ในการออกหน่วยแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย..
อ่าน 832 ครั้ง
อาสาสมัครช่วยจัดชุดยาสามัญประจำบ้าน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 เมษายน 2554 คณะนักเรียนโรงเรียนปัญโญทัย ชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3-6 จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 30 คน ร่วมกันบรรจุยาชุดสามัญประจำบ้าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
อ่าน 817 ครั้ง
สตรีวิทยา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 54,178.75 บาท จากคณะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยาและชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
อ่าน 812 ครั้ง
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-28 มีนาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปประเมินสถานการณ์ ความต้องการ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
DTAC...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน จากนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อ่าน 963 ครั้ง
ฟูจิทสึ เท็น…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 28,509 บาท จากพนักงานบริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด
อ่าน 976 ครั้ง
พัฒนายนต์ชลบุรี…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 7,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเรือสูบลมยาง จากนางสาววรรณี สุขะมงคล กรรมการบริหารบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
อ่าน 1143 ครั้ง
ไทยสมุทรช่วยผู้ประสบภัย…ภาคใต้
วันที่ 29 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 โหล จากคณสุณีย์ ภู่อมรยุทธ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรภายนอก บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
อ่าน 747 ครั้ง
ก.ล.ต. ช่วยผู้ประสบภัย…แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 29 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 203,000 บาท จากนายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพนักงาน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 815 ครั้ง
เยี่ยมพื้นที่หลังประสบอุทกภัย
วันที่ 29 มีนาคม 2554 นางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ IFRC และ European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection เข้าเยี่ยมพื้นที่หลังประสบอุทกภัย
อ่าน 762 ครั้ง
ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยสึนามิ
วันที่ 28 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 33,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น
สัมมนา “พัฒนาตน พัฒนางาน”
วันที่ 22 มีนาคม 2554 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ พัฒนาตน พัฒนางาน ” ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และพัสดุทั่วไป ...
ประชุมถอดบทเรียนชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 21 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมการประชุมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา
อ่าน 933 ครั้ง
สมาคมสตรีสัมพันธ์ ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ
วันที่ 18 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เงินจำนวน 20,000 บาท จากคุณสุชาดา คงเสรี นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ ปี 2010-2011....
ปุ้มปุ้ย ปลายิ้มช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ
วันที่ 18 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ข้าวสุกราดหน้าหนำเลี้ยบปลาซาร์ดีนทอด ซึ่งสามารถเปิดรับประทานได้ทันที มูลค่า 640,512 บาท จากนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) และคณะ
TRSC มอบแว่นสายตาให้กาชาด
วันที่ 16 มีนาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย รับมอบแว่นสายตาใช้แล้ว จำนวน 1,400 อัน ในโอกาสครบรอบ 14 ปี ในโครงการ ”ดวงตาสดใส ดวงใจ อิ่มบุญกับ TRSC”
เยี่ยมชมสัมภาระผู้ประสบภัยฯ
วันที่ 16 มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย เยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย และศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 833 ครั้ง
บริษัทส่งเสริมประกันภัย และไอ.ซี.พี ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 16 มีนาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 502,000 บาท จากผู้แทนบริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด และบริษัทไอ.ซี.พี เคมิคอส์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อ่าน 1092 ครั้ง
ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 16 มีนาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายถนอม วงศ์กิตติโชติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อ่าน 1054 ครั้ง
อบรมการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 14 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรศูนย์กู้ชีพนเรนทร กรมการแพทย์ทหารบก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษากฎหมาย ICRC ...
อ่าน 830 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>