สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิวอีร่า …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จาก คุณศักดิ์ชาย โชติกจินดา ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท นิวอีร่า อินเตอร์แอคทีฟมีเดีย จำกัด และลูกค้าเกมลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 816 ครั้ง
ควอลิตี้ เฮ้าส์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และจำนวน 50,058 จากพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 837 ครั้ง
โรงแรมชาเทรียม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 21,150 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณปริยรัตน์ จุลกิตติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 862 ครั้ง
ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากคุณพัณณ์กรณ์ เลิศศุภกิจสิน ผู้จัดการแผนกบริการ ผู้แทนบริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด และคณะเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1206 ครั้ง
ตลบหลังตลาด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ ตลบหลังตลาด
อ่าน 2331 ครั้ง
ฮิตาชิ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1691 ครั้ง
ออโต พาร์ทส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายเซอิชิ ฮัตโตริ ประธานบริษัท ยูเนียน ออโต พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 756 ครั้ง
ครอบครัว วงษ์จันทร ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากแพทย์หญิงภัทรพร วงษ์จันทร และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1151 ครั้ง
แพทย์หญิงภัทรพร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากแพทย์หญิงภัทรพร วงษ์จันทร และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ยูเนียน ออโต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายเซอิชิ ฮัตโตริ ประธานบริษัท ยูเนียน ออโต พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 840 ครั้ง
เอ็ม บี เค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน เครื่องอุปโภค-บริโภคและยารักษาโรค มูลค่ารวม 233,431.50 บาท จากนายวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 828 ครั้ง
ไบเออร์ไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินและเวชภัณฑ์ มูลค่ารวม 2,335,200 บาท จากคุณเซลิน่า ชูว์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 785 ครั้ง
ทรูมูฟ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 8,080 บาท จากนายอำพร สวัสดิยากร ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรม หน่วยงาน E2EPM บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 868 ครั้ง
Master Group ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค และเงินบริจาค มูลค่ารวม 137,943.28 บาท จากนายวีรชัย วงศ์บุญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา Master Group Corporation (Asia) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เยล …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากเยล ประเทศไทย ผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบล็อคในกลุ่ม บริษัท อัสซ่า อะบลอย จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 868 ครั้ง
มิตซูบิชิ …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 70,000 บาท จากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 831 ครั้ง
มูลนิธิพุทธรักษาและแมกโนเลีย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,004,000 บาท จากนายผดุง ลิขิตสัจจากุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และรองประธานมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับบริษัท แมกโนเลีย จำกัด และคณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานในเครือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 942 ครั้ง
ประชาอาภรณ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 7,009 ตัว มูลค่ารวม 1,000,000 บาท จากคุณสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1007 ครั้ง
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากรองศาสตราจารย์สุปราณี จิราณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พร้อมคณะอาจารย์ และนักเรียน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 892 ครั้ง
ออโตเมชั่น เซอร์วิส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>