สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
CHANNEL V... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 16,681.50 บาท จากVJ CHANNEL V THAILAND VJ ฮู๋ VJฟีฟ่า VJใบเตย และVJอิ๊ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1185 ครั้ง
ทรู ดิจิตอลคอนเท้นท์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 165,300 บาท จากคุณวิจิตรา ผดุงศรี SENIOR BD EXECUTIVE บริษัท ทรู ดิจิตอลคอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด และผู้ร่วมสนับสนุน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 918 ครั้ง
Destination Asia ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,100 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค จากMR.PHILIP WIGGLESWORTH PRODUCT&CONTRACTING MANAGER Destination Asia (Thailand) Limited และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1019 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์รายการ “รักเมืองไทย”
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และการให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในรายการรักเมืองไทย ช่องทรู 8 (TNN)
อ่าน 919 ครั้ง
อินเตอร์สตาร์ออโต้โปรดักท์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายชัชวาล ครองข้าวนาสาร ผู้จัดการบริษัท อินเตอร์สตาร์ออโต้โปรดักท์ จำกัด พร้อมด้วยคุณอภิญญา ครองข้าวนาสาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเตอร์สตาร์ออโต้โปรดักท์ จำกัด และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1190 ครั้ง
ไทยเชื้อเพลิงการบิน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายเจริญ ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 872 ครั้ง
มูลนิธิไต้ล้ง-เช็งพรประภา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายปริญญา พรประภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไต้ล้ง-เช็งพรประภา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1885 ครั้ง
Hit Station เผยแพร่ข่าวบรรเทาทุกข์
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง MV 3 Hit Station Globle Network
อ่าน 1077 ครั้ง
ICT ม.มหิดล ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 14,000 บาท จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 892 ครั้ง
สตาร์เฟล็กซ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากคุณพัณณ์กรณ์ เลิศศุภกิจสิน ผู้จัดการแผนกบริการ ผู้แทนบริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด (สตาร์เฟล็กซ์) และคณะเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1519 ครั้ง
ออมรอน …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จาก คุณวรรณี สุขกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 917 ครั้ง
H-Room …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 32,652.25 บาท จาก H-Room คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 939 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2554...
ดาวน์โหลด 507 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 สถานีกาชาดที่ 6 (อรัญประเทศ) จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2554...
ดาวน์โหลด 507 ครั้ง
ร่วมใจ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 300 ชุด จาก บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด ,บริษัท ที เอส เอ ผลิตภัณฑ์ยาง จำกัด และบริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 860 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 9,140 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2554...
ดาวน์โหลด 455 ครั้ง
นิวอีร่า …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จาก คุณศักดิ์ชาย โชติกจินดา ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท นิวอีร่า อินเตอร์แอคทีฟมีเดีย จำกัด และลูกค้าเกมลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 869 ครั้ง
ควอลิตี้ เฮ้าส์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และจำนวน 50,058 จากพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 900 ครั้ง
โรงแรมชาเทรียม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 21,150 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณปริยรัตน์ จุลกิตติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 913 ครั้ง
ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากคุณพัณณ์กรณ์ เลิศศุภกิจสิน ผู้จัดการแผนกบริการ ผู้แทนบริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัด และคณะเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1267 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>