สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำและ ปฏิบัติงานร่วมกับผบ.มทบ.43
7 ม.ค. 2560
วันที่ 7 ม.ค. 2560 สถานีกาชาดสิรินธร สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำและ ปฏิบัติงานร่วมกับผบ.มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ช่วยเลือผู้ประสบอุทกภัย ม.3 บ้านทุ่งขมิ้น ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูง
ประชุม war room เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้
6 ม.ค. 2560
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม war room เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ รวมถึงการร้องขอ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุด ชุดสุขอนามัย จำนวน 10 ชุด แก่ผู้ประสบภัย ต.ที่วัง ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
6 ม.ค. 2560
วันที่ 6 ม.ค.2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์อุทกภัย ร่วมกับผบ.มทบ. 43 ผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุด ชุดสุขอนามัย จำนวน 10 ชุด แก่ผู้ประสบภัยต.ที่วัง ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
6 ม.ค. 2560
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์อุทกภัย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดอำเภอปากพะยูน ปลัดอำเภอเขาชัยสน และผู้นำชุมชน มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 672 ชุด
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และชุดสุขอนามัย แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 ม.ค. 2560
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์อุทกภัย ร่วมกับ มทบ. ๔๓ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และชุดสุขอนามัย แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางรัก
5 พ.ย. 2559
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นางดวงพร พลปัถพี พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 10 ชุดไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 10 ครอบครัว รวม 30 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณซอยสันติภาพ ถนนนเรศวร แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพมหานคร
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์
10 ต.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,800 ชุด ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ผู้แทนพระองค์ฯ... มอบชุดธารน้ำใจฯช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 ต.ค. 2559
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ นำชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,690 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย... จังหวัดเพชรบูรณ์
5 ต.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 223 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
ผู้แทนพระองค์ฯ.. มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.เพชรบูรณ์
4 ต.ค. 2559
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบชุด ธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 777 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอ หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
ผู้แทนพระองค์ฯ.. มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย
23 ก.ย. 2559
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลปากพระ และตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น
บรรเทาทกข์ฯ...ผู้ประสบอัคคีภัย
19 ก.ย. 2559
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒๔ ชุด ๑๓ ครอบครัว ณ ชุมชนรวมพลัง ซอยตากสิน ๒๒
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย อาคารถล่ม
12 ก.ย. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยอาคารถล่ม จำนวน 22 ครอบครัว ณ บริเวณหลังตลาดประชานิเวศน์ 1
บรรเทาทุกข์ฯ...ผู้ประสบอัคคีภัยเขตสายไหม
22 ส.ค. 2559
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่สายไหม จำนวน 12 ชุด 9 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
มอบเสื้อกันฝนให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ในกิจกรรมปันน้ำใจในสายฝนเฉลิมพระเกียรติ จ.พะเยา
18 ส.ค. 2559
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเสื้อกันฝน จำนวน 653 ตัว จักรยาน 45 คัน ให้กับนักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง และ เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 4 เครื่อง
มอบเสื้อกันฝนให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ในกิจกรรมปันน้ำใจในสายฝนเฉลิมพระเกียรติ จ.เพชรบุรี
17 ส.ค. 2559
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี”
มอบบ้านให้ผู้ยากไร้...จังหวัดระยอง
9 ส.ค. 2559
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ” ....จังหวัดพิษณุโลก
8 ส.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 60 ปี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
บรรเทาทุกข์…ผู้ประสบอัคคีภัยเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
4 ส.ค. 2559
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 20 ชุด ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านพักคนงานไม่มีเลขที่ บริเวณริมถนนบางบอน 4 ซอย 14 เยื้องทางเข้าโรงเรียนบ้าน นายเหรียญ แขวงและเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ...จังหวัดสมุทรปราการ
4 ส.ค. 2559
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>