สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการป้องกันโรคระบาด และรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสาวศิริภรณ์ วงศ์วัฒนวรรณ พยาบาล 4 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของส่งมอบเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคระบาด และรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ได้แก่ สเปรย์กันยุง จำนวน 2,400 ขวด ยาจุดกันยุงแบบขด จำนวน 16,900 กล่อง น้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 4,200 ถุง หน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 88 ผืน และหน้ากากกันละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 200 ชิ้น
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายกฤษดา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ขึ้น โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุก
ประชุม รวมใจต้านภัย Covid-19 ในแรงงานข้ามชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วย นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการ “รวมใจต้านภัย Covid-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
สภากาชาดไทยจัด "โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ"
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกักกันโรคและขาดแคลนอาหาร หรือประสบวิกฤติเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มที่มีความเปราะบาง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมด้วย นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมทุรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดงานพิธีแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีรถไฟขอนแก่น ให้บริการระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563
โดยวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ฯ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
กฟภ. สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 1 ล้านบาท
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเช็คเงินสด มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการยิ่มสวยเสียงใสฯ
เยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย จังหวัดชัยนาท
เยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย จังหวัดชัยนาท วันที่ 10 มิถุนายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ รวม 10 วัน จำนวนกว่า 20,402 ชุด
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตปทุมวัน ห้วยขวางและวัฒนา รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระยายัง ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานพิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ซึ่งให้บริการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563 รวม 10 วัน จำนวน 20,402 ชุด
มอบรถตู้สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย
คูณสุกิจ-คุณสุณีย์ ภัทรสุวรรณกุล และในนามคุณแม่เฮียง แซ่แต้ บริจาครถตู้จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,209,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสำนักงานฯ
บจก.นิวเวฟเอเชีย มอบผลิตภัณฑ์ขนมจูลี่ส์สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้แทนจากบริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมจูลี่ส์ มอบผลิตภัณฑ์ขนมจูลี่ส์ จำนวน 61 ลัง มูลค่า 50,796 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และสนับสนุน “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบ
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ให้บริการระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น เป็นแห่งที่ 4
ครัวพระราชทาน ฯ จังหวัดนนทบุรี
95 รูปภาพ · Updated 13 วันที่แล้ว “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เปิดเป็นแห่งที่ 3 ณ วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ให้บริการระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2563 โดยวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น เป็นแห่งที่ 3
ครัวพระราชทาน จ.สระแก้ว
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ รวม 10 วัน จำนวนกว่า 15,000 ชุด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งให้บริการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2563 รวม 10 วัน จำนวน 15,599 ชุด โดยนางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ หัวหน้าครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย หมูทอดกระเทียมพริกไทย ผัดพริกแกงลูกชิ้นปลา+ไส้กรอกบีลั๊คกี้ ผัดวุ้นเส้นกุ้ง+โบโรน่าบีลั๊คกี้ โบโรน่าบีลั๊คกี้ทอด ไข่เค็ม และน้ำพริกนรก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแรงงานต่างด้าว ณ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ผลศรีทอง สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ผู้ประกอบการตลาดไท ตลาดไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่กรุงเทพมหานคร
นที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500,000 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย (COVID-19)ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีอาชีพเสี่ยง รวมทั้ง อสส.กทม. และอปพร.กทม.เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน IFRC ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมด้วยชุดสุขอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 21 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ หัวหน้าครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ไข่พะโล้ และทอดมันปลาอินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1,350 ชุด
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>