สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่กรุงเทพมหานคร
นที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500,000 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย (COVID-19)ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีอาชีพเสี่ยง รวมทั้ง อสส.กทม. และอปพร.กทม.เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน IFRC ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมด้วยชุดสุขอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 21 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ หัวหน้าครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ไข่พะโล้ และทอดมันปลาอินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1,350 ชุด
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563
บริจาค Face Shield และ หน้ากากอนามัยแบบผ้า
วันที่ 30 เมษายน 2563 คุณหวานใจ เอกบัณฑิต บริษัท เอ็คซเพรชคาร์เพ็ท จำกัด มอบ Face Shield จำนวน 2 ลัง หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น เจลล้างมือ 5 กล่องและแอลกอฮอล์ 5 กล่อง และคุณณัฐฑิกา วัฒนพลาชัยกูร บริษัท ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด จำกัด มอบ Face Shield จำนวน 3 ลัง ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงรับจำนำ บ.มิตรประชา-หจก.รามอินทรา มอบเงินสนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ
โรงรับจำนำ มิตรประชา จำกัด งามวงศ์วาน และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำ รามอินทรา (กม.8) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ สำหรับช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สำรวจความต้องการของคนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของคนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เชอรีล่อน บริจาคหน้ากากผ้าทอ จำนวน 12,000 ชิ้น
วันที่ 23 เมษายน 2563 คุณภรณี บุณยเกียรติ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์เชอรีล่อน พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากผ้าทอจำนวน 12,000 ชิ้น มูลค่ารวม 348,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 ระบาด
สภากาชาดไทย พบปะกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หารือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 กลุ่มแรงงานต่างด้าว จ.สมุทรสาคร
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบหารือกับ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานอยู่จังหวัดสมุทรสาคร
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกัน โควิด-19
วันที่ 16-17 เมษายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ระดมกำลัง คณะกรรมการ/สมาชิก เจ้าหน้าที่ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และจิตอาสาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ร่วมกันเร่งตัดเย็บทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19 )โดยได้รับการจัดสรรผ้าฝ้ายมัสลินจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า
วันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามโครงการสภากาชาดไทย “ร่วมใจป้องกันภัย COVID- 19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยมาเป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รวมถึงคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี
บันทึกเทป รายการ สุขหยุดโรค หัวข้อแอปพลิเคชันพ้นภัย
วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการสุขหยุดโรค ในหัวข้อ แอปพลิเคชัน พ้นภัย ออกอากาศทางช่อง TNN 16 ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2563
รับมอบแอลกอฮอล์เจล สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันโรคโควิด 19
ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ ชนิดพกพา จำนวน 50,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
หจก. ธนวงศ์วณิช มอบหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID -19
วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางธนิมา สิทธิเลิศเจริญ Managing partner (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวงศ์วณิช มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จำนวน 1,020 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกัน COVID -19
บริษัท โกลว์ พลังงานฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้แทนบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย
ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ Covid - 19 เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่เกิดโรคระบาด
วันที่ 23 มีนาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือ Covid - 19 เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่โรคระบาดมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เพื่อหาข้อสรุปจัดทำแผนงานสื่อสารองค์กรของสภากาชาดไทย
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเงินบริจาค
วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยนางวิมลรัตน์ พูลสุขโข หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 450,000 บาท จากคุณศุภวรรณ เกษสาคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยในวาระต่างๆ
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก จำนวน 78 แท็งก์ ให้แก่ 5 อำเภอในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 10 มีนาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้ง โดยมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก จำนวน 78 แท็งก์ ให้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอราชสาสน์ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอพนมสารคาม
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ ฯ จังหวัดยะลา
วันที่ 3 มีนาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลยะลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>