สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 15,000 บาท จากนายชัชวาล อัศวโสภณ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 1325 ครั้ง
โครงการยิ้มสวยเสียงใส จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2554 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...............
อ่าน 1117 ครั้ง
ด่วน! สภากาชาดไทย รับบริจาคนมผงและของเล่นเด็ก ให้ผู้อพยพจากเหตุไทยปะทะกัมพูชา
สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคนมผงและของเล่นเด็ก เพื่อให้สำหรับเด็กที่อพยพจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชา ...
กาชาดร่วมกับส่วนราชการ เยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ...
อ่าน 925 ครั้ง
กาชาด..ร่วมโครงการ พี่ให้น้อง ต้านภัยหนาว กับ ช่อง 5
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบสิ่งของ และเครื่องกันหนาว ประกอบด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ยารักษาโรค จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน จำนวน 350 ชุด ...
อ่าน 813 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดนครพนม
วันที่ 21 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ซึ่งให้บริการในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 17-21 มกราคม 2554 ...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.นครพนม
วันที่ 18 มกราคม 2554 นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ซึ่งให้บริการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ...
ผ้าห่มเกาหลีบรรเทาภัยหนาว
วันที่ 6 มกราคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มจำนวน 100 ผืน จากรศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.นิพนธ์ ศุปรีดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้ร่วมกับสมาคม Tae Kwan Do Peace Corps จากประเทศเกาหลี ...
ครอบครัวไค ช่วยกาชาด
วันที่ 4 มกราคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากครอบครัวไค ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
อ่าน 732 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการด้านการเงินและธุรการ รวม ๒ อัตรา
ดาวน์โหลด 1675 ครั้ง
90 ปีกับงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี
อ่าน 940 ครั้ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานฯ
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับ นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
อ่าน 875 ครั้ง
สัมมนาโลจิสติกส์กับการรับมือภัยพิบัติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์กับการรับมือภัยพิบัติ” วันที่ 7 มกราคม 2554
อ่าน 988 ครั้ง
นักศึกษาพยาบาลดูงาน บรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการสาธารณภัย
อ่าน 938 ครั้ง
เปิดบ้านเยี่ยมชมบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE (เปิดบ้านเยี่ยมชม) ภารกิจและศักยภาพของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 90 ปี
อ่าน 946 ครั้ง
ประชุมงาน "จับมือร่วมใจ รับภัยโลกร้อน"
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรับภัยโลกร้อน” และประกาศเจตนารมณ์ในงาน "จับมือร่วมใจ รับภัยโลกร้อน" โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ....
อ่าน 769 ครั้ง
บริษัท ไบโอฟาร์ม ช่วยกาชาด
วันที่ 9 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ รับมอบยารักษาโรค จากคุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และคณะ เพื่อใช้ในกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 983 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 แพทย์หญิงช. เข็มศิริ คงรักเกียรติยศ หัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน เวชพาหน์ พร้อมคณะ ร่วมกับ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็ม ทันตกรรม ฯลฯ และมอบของขวัญจากสภากาชาดไทยให้ผู้ด้อยโอกาส
อ่าน 983 ครั้ง
ช่วยภัยหนาว
วันที่ 7 ธันวาคม 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 2,000 ผืน จากผู้แทนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
อ่าน 1095 ครั้ง
ร่วมขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ นำเรือพระราชทานเวชพาหน์ เข้าร่วมขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช .....
อ่าน 1180 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>