สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยิ้มสวย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2553 นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยิ้มสวยเสียงใสเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะแพทย์อาสาสมัคร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมในพิธี
อ่าน 1138 ครั้ง
คปภ. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 655 ครั้ง
เอจิเลนต์ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 8,640 บาท จากผู้แทนบริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 802 ครั้ง
ซีเมนส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน 260,000 บาท จากคุณสุปรียา มกรามณี Chief Financial Officer Thailand, Cambodia, Myanmar และคุณประภัสสร วิโรทัย รองประธานหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 691 ครั้ง
ไบเออร์ไทย ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นายจำนงค์ แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเวชภัณฑ์ ผ้าห่ม และเงินสด รวมมูลค่า 3,269,200 บาท จากคุณวิทยา วิชยารังสฤษดิ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประสานงานราชการและอุตสาหกรรม บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
มิลลิเมด ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเวชภัณฑ์ยา มูลค่า 780,800 บาท จากคุณพัชนีญา แน่นอุดร Sales Supervisor บริษัท มิลลิเมด จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด จากคุณวัลลี ปึงพิพัฒนตระกูล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และคณะ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เอเซียการ์เม้นท์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบถุงผ้าร่มสกรีน สภากาชาดไทยพร้อมเครื่องหมายกาชาด รวม 592 ใบ จากคุณทศพร เอกสิทธิผล ผู้แทนบริษัท เอเซียการ์เม้นท์ จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
สโมสรซอนต้า ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ นายกสโมสรซอนต้า 5 (2010-2012/ปีบริหาร 2553-2555) และคณะ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ร่วมประชุมกับ ICRC
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ Mr. Jacques Stroun หัวหน้าคณะผู้แทน ICRC กรุงเทพฯ และ Mr.Trishit Biswas ผู้แทนฝ่ายประสานงาน ร่วมประชุมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
BTMU ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน 135,000 บาท จากMR.MASAHIRO KUWAHARA GENERAL MANAGER และคณะ The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Bangkok Branch เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ยูเนียน ออโตพาร์ทส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน 102,600 บาท จากMR.SEIICHI HATTORI ประธานบริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด และพนักงานบริษัท เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 916 ครั้ง
แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน 37,000.00 บาท จากคุณพรรณทิพา เทียมบุญกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 718 ครั้ง
โตโยต้า ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน 50,000.00 บาท จากคุณพัชนี พฤกษานุวงศ์ Section Manager Customer Service Development บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานบริษัท เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 878 ครั้ง
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน 20,600 บาท จาก Mrs.Sunan Creech พร้อมญาติและเพื่อน ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด ให้อาจารย์เวสแก้ว ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
บริษัทอจิลิตี้ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท อจิลิตี้ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ Logistics ให้การสนับสนุนรถบรรทุก 15 คัน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2553 ในการขนส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สู่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 25 เที่ยว ใน 10 จังหวัด
โรบินสัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุขุมวิท เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย
อ่าน 751 ครั้ง
ผาแดงอินดัสทรี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 60,000 บาท จากบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
จีวอฏัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท จีวอฏัน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 967 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>