สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
คิวเอ็มพี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 กันยายน 2554 นายสุวรรณ อโนมคุณธาดา ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด มอบเนื้อหมูบด จำนวน 200 กิโลกรัม รวมมูลค่า 26,000 บาท ให้แก่นางคนึงนิจ จันทรทิน พยาบาล 6 หัวหน้าหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
สำนักงานธนานุเคราะห์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณนิธิศ มนุญพร ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคระห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
บ.หลักทรัพย์บัวหลวง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 498 ถุง จากคุณพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
สำนักงานธนานุเคราะห์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณนิธิศ มนุญพร ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคระห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1229 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 48,085.50 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 723 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดชัยนาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รับมอบเงินจาก นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชัยนาท เป็นตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า บริษัท ภาคเอกชน มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้แก่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
อ่าน 1473 ครั้ง
คิวเอ็มพี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 กันยายน 2554นายพิพัฒน์ สมบูรณ์ถานะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด มอบเนื้อหมูบด จำนวน 200 กิโลกรัม ให้แก่นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี พยาบาล 7 หัวหน้าทีมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1782 ครั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 118,600 บาท จากคุณปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1344 ครั้ง
บีเบอร์รี่ คอสเมติก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากคุณศกัญ แก้วประจันทร ตัวแทนจากเวชสำอาง บีเบอร์รี่ คอสเมติก และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 2056 ครั้ง
น้ำมันบริโภคไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากคุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1417 ครั้ง
ทีพีไอ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 17,000 ขวด จากคุณนันทา วงศ์ปิยนันทกุล รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรการ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 966 ครั้ง
สามมิตร...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 กันยายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 112,000 บาท จากผู้บริหารและพนักงานบริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1004 ครั้ง
อิออน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 39,117 บาท จากคุณสุวิภา ลังการ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกบริหารงานทั่วไป บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และพนักงานอิออนกรุ๊ป เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1140 ครั้ง
ดีสโตน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 23 กันยายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากคุณเกริก วงศาริยวานิช รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดีสโตน จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1109 ครั้ง
กู๊ดเซิร์ฟ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 กันยายน 2554 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบนมถั่วเหลือง MEW (นมถั่วเหลืองผสมน้ำนมข้าวโอ๊ตและมอลต์) จำนวน 31,200 กล่อง จาก บริษัท กู๊ดเซิร์ฟ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 998 ครั้ง
เจ แอนด์ เจ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 15,000 บาท จาก บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 732 ครั้ง
กลุ่มบริษัท เอ็น วาย…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบตะเกียง จำนวน 454 ชิ้น มูลค่า 204,300 บาท จากกลุ่มบริษัทเอ็น วาย กรุ๊ป และพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1113 ครั้ง
ฮั้วฟง รับเบอร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
21 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากคุณอรนุช สุรัชรุ่งโรจน์กุล ผู้แทนจากบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ราชภัฎสวนดุสิต...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 7,200 บาท จากนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณบัณฑิต ชัยศิลบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสำรวจในประเทศไทย ประธานชมรม ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1235 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>