สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มิตซูต้า... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 กันยายน 2554 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากคุณวัชรพงษ์ รัตนปิลัมธน์ SALE & MARKETING MANAGER บริษัท มิตซูต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1071 ครั้ง
นวกิจประกันภัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 79,705 บาท จากคุณวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเป็นตัวแทนบริษัทและพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มนันยางเท็กซ์ไทล์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2554 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายและแผน รับมอบเครื่องบริโภคและยารักษาโรค มูลค่า 1,192,874 บาท จากคุณชณัต แสงอรุณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะ ผู้แทนจากกลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ทีพีไอ มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 กันยายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด จากผู้แทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
โรงเรียนสายปัญญา...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 13,013 บาท จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งร่วมเป็นอาสาสมัครจัดชุดธารน้ำใจฯ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1799 ครั้ง
บริจาคเรือไฟเบอร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 16 กันยายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือไฟเบอร์ จำนวน 7 ลำ จากคุณพิมพ์ศุภางค์ จิรฤกษ์มงคล และคณะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1018 ครั้ง
หจก. ศรีนครซัพพลาย... บริจาคของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 15 กันยายน 2554 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสาร จำนวน 400 ถุง จากนายสมบัติ อัครเศรฐการ ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครซัพพลาย และห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิริยะอีเล็คทริค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1045 ครั้ง
อวยพรทัพฟ้า สู่ปีที่ 9
วันที่ 16 กันยายน 2554 นางสุปาณี เลิศสวัสดิ์วิชา หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้แทนสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ในวาระครบ 8 ปี ย่างสู่ปีที่ 9
อ่าน 1574 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์รายการ "แจ้งคลายทุกข์"
วันที่ 15 กันยายน 2554 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "แจ้งคลายทุกข์" ออกอากาศ สดเวลา 14.35-15.35 น. ทางเคเบิ้ลทีวี PSI ช่อง 5 (มีเดีย นิวส์) เกี่ยวกับการแนะนำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมภารกิจของสำนักงาน
อ่าน 2191 ครั้ง
แสดงความระลึก ขอบคุณ และผูกพันต่อผู้เกษียณอายุ
วันที่ 13 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดงานแสดงความระลึก ขอบคุณ และผูกพัน ต่อผู้เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหลังปฏิบัติงานครบ 25 ปี
อ่าน 1078 ครั้ง
ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 13 กันยายน 2554 นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 1,170 บาท จากนางสาวปัญญาณัฎฐ์ ฤกษ์ปิติวิทย์ และเพื่อนๆ ซึ่งร่วมเป็นอาสาสมัครจัดชุดธารน้ำใจฯ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1033 ครั้ง
สภากาชาดไทยจัดงาน "อำลา-อาลัย" ขอบคุณบุคลากรในการเกษียณอายุ
วันที่ 9 กันยายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อำลา - อาลัย เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหลังปฏิบัติงานครบ 25 ปี
อ่าน 1924 ครั้ง
น้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 กันยายน 2554 ผศ.วนิดา นาควัชระ และคุณวณี นาควัชระ บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 1159 ครั้ง
บริจาคพัดลมเพื่อใช้ในกิจการคลังสัมภาระ
วันที่ 9 กันยายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบพัดลม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จากคุณกฤตยา ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในกิจการคลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ คลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
สื่อ(มวลชน)สัมพันธ์กับการบรรเทาทุกข์
วันที่ 8 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุม “สื่อ(มวลชน)สัมพันธ์กับการบรรเทาทุกข์” เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
อ่าน 897 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์รายการ "สถานีประชาชน"
วันที่ 8 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ให้สัมภาษณ์ในรายการ "สถานีประชาชน" ออกอากาศ สดเวลา 14.00-15.00 น. ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับการแนะนำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 987 ครั้ง
เจ้าหน้าที่จีนเยี่ยมชมกิจกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 7 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและเยี่ยมชมกิจกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
อ่าน 954 ครั้ง
สื่อบันเทิงช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 กันยายน 2554 คุณต่อพงษ์ เศวตามร์ Director ช่องซุปเปอร์บันเทิง จากTRUE ช่อง70 พร้อมคณะ และผู้สมัครโฆษณาบันเทิง บริจาคเงินจำนวน 70,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 996 ครั้ง
จัดอบรมการบริหารจิตในภาวะความขัดแย้งและการใช้ระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ 5 กันยายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา เรื่องการบริหารจิตในภาวะความขัดแย้งและการใช้ระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายศุภนิมิต ศิลา และนายกมล ปุยยะรุน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นวิทยากรในการอบรม
อ่าน 940 ครั้ง
สมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุณ
วันที่ 5 กันยายน 2554 มล.พัชรี นวรัตน์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุณ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ
อ่าน 1305 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>