สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท SMART VET GROUP บริจาคของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 5 กันยายน 2554 นางลำพา กานติกูล เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบแอลกฮอล์ แฮนด์ เจล จำนวน 22,500 หลอด มูลค่า 900,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากน.สพ.สุพจน์ หนุนไธสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท SMART VET GROUP พร้อมคณะ
อ่าน 1661 ครั้ง
มูลนิธิเพื่อการกุศลศรัทธามั่นคงช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 40,000 บาท จากผู้แทนมูลนิธิเพื่อการกุศลศรัทธามั่นคง ( ซิงอี้ ) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ประชุมสรุปโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 5 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง แสงสว่างนำทางชีวิต
อ่าน 1398 ครั้ง
ต้อนรับ IFRC
วันที่ 1 กันยายน 2554 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ คุณ INDIRA KULENOVIC หัวหน้าหน่วยจัดการภัยพิบัติ ของ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
อ่าน 973 ครั้ง
ออมรอน...บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากคุณวันนี สุขกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 887 ครั้ง
โรงเจฮั๊กเสียนเสี่ยนตึ๊ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการโรงเจฮั๊กเสียนเสี่ยนตึ๊ง จ.เพชรบุรี มอบเครื่องบริโภค จำนวนหนึ่ง มูลค่า 8,500 บาท และเงินสดจำนวน 4,000 บาท ให้กับนางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 804 ครั้ง
บิ๊กวัน...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์โอเค ทิน แครกเกอร์ จำนวน 2,873 กล่อง มูลค่า 574,600 บาท จากคุณปวิตรา ทัศวิชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้แทนบริษัทบิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1349 ครั้ง
ไทยชิมิสึ...บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 26,841 บาท จากผู้แทนพนักงานบริษัทไทย ชิมิสึ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1527 ครั้ง
ก.ล.ต. บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 55,400 บาท จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 904 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ
โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ Vulnerability Capacity Assessment (VCA) และ Coastal Community Resilience (CCR)
ไทยมาร์ท สโตร์ ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 94 ชุด จากคุณวิวัฒน์ ดุลสุจริต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้แทนบริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 1249 ครั้ง
เอฟแอนด์เอ็น ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบน้ำแร่ จำนวน 12,000 ขวด มูลค่า 85,320 บาท จากคุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 967 ครั้ง
ทบทวนการใช้งานรถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานรถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
อ่าน 2549 ครั้ง
ครอบครัวไค บริจาคช่วยกาชาด
วันที่ 16 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 180,000 บาท จาก คุณสิริพร ไค และครอบครัว เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 868 ครั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 24 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากพระปฏิภาณ ขันธหัตถ์ ประธานพระภิกษุนวกะ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี 2554 และคณะ
อ่าน 958 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมูลนิธิและสมาคมกับการพัฒนาประเทศไทย” ภายในงานประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
อ่าน 1148 ครั้ง
หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ จ.สระแก้ว
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ...
อ่าน 1632 ครั้ง
เอ็น เอ แอพพาเรล ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 21,920 ตัว รวมมูลค่า 3,324,468.25 บาท จากคุณเจษฎา กล้าหาญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้แทนจากบริษัท เอ็น เอ แอพพาเรล จำกัด
จัดชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 848 ครั้ง
ผู้แทนจากรัฐบาลอิรัค เยี่ยมชมภารกิจสภากาชาดไทย
วันที่ 19 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลอิรัค
อ่าน 766 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>