สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอ็น เอ เคหะ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบปลาซาดีนกระป๋องในซอสมะเขือเทศ จำนวน 2,000 กระป๋อง จากผู้แทนบริษัท เอ็น เอ เคหะ จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 714 ครั้ง
นักศึกษาอุเทนถวาย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน 15 คน ร่วมกันเป็นอาสาสมัคร ช่วยขนเครื่องอุปโภค-บริโภค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 2007 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการฟรีในเขตจังหวัดนนทบุรี
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฯลฯ ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1507 ครั้ง
บริษัท ไทยเมทัลฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท ไทยเมทัล รีไซค์ลิ้ง จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 977 ครั้ง
บริษัท แมคแคน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท และ เครื่องอุปโภค-บริโภคจากนางสาวมอนิกา แอน ไวท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคแคนเวิล์ดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท และจากนายธีระศักดิ์ ศิริพันธุ์ และคณะ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 882 ครั้ง
สยามชอร์ไซค์เซอร์วิสช่วยผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท สยามชอร์ไซค์เซอร์วิส จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ Logistics ให้การสนับสนุนรถบรรทุกในการขนส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สู่ผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2553
บริษัทวันลิงค์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภคจำนวน 40 ชุด และเงินจำนวน 10,000 บาท จากบริษัทวันลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 831 ครั้ง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นานาชาติ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณลิณี จูตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นานาชาติ และMrs.Felynit Magallanes หัวหน้าฝ่ายมัธยม เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1058 ครั้ง
มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ทันตแพทย์หญิงฐิฎิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานา-มัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากคณะมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 2640 ครั้ง
บริษัท บาร์เทอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบน้ำผลไม้ จำนวน 110 โหล และเตาแก๊ส จำนวน 10 เตา พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณศิริกัญญา ชัยวงศ์โรจน์ Brokerage Manager และพนักงานบริษัท บาร์เทอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 809 ครั้ง
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณณัฏฐณิตา วรธนปุญญพัฒน์ ผู้แทนบริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 884 ครั้ง
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินจำนวน 50,000 บาท จากอาจารย์มนต์ชัย มั่นวศินา ผู้แทนอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 1883 ครั้ง
ธนาคารเกียรตินาคิน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 90,000 บาท จากคุณชวลิต จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ เป็นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 968 ครั้ง
ไทรอัมพ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
บริษัท อิตาเลียนไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินจำนวน 40,000 บาท จากผู้แทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ธนาคารยูโอบี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
อ่าน 712 ครั้ง
นันยางเท็กซ์ไทล์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผู้แทนบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
วังเดิมเอ็กซ์ปอร์เตอร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบมาม่า จำนวน 100 หีบ จากผู้แทนห้างหุ้นส่วน จำกัด วังเดิมเอ็กซ์ปอร์เตอร์ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
น้ำใจไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบกล่องสุขาเคลื่อนที่ฉุกเฉิน จำนวน 450 กล่อง จากคุณนุชภางค์ คอวินิจ และเพื่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>