สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ออมรอน...บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 กันยายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากคุณวันนี สุขกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 934 ครั้ง
โรงเจฮั๊กเสียนเสี่ยนตึ๊ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการโรงเจฮั๊กเสียนเสี่ยนตึ๊ง จ.เพชรบุรี มอบเครื่องบริโภค จำนวนหนึ่ง มูลค่า 8,500 บาท และเงินสดจำนวน 4,000 บาท ให้กับนางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 842 ครั้ง
บิ๊กวัน...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์โอเค ทิน แครกเกอร์ จำนวน 2,873 กล่อง มูลค่า 574,600 บาท จากคุณปวิตรา ทัศวิชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้แทนบริษัทบิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1467 ครั้ง
ไทยชิมิสึ...บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 26,841 บาท จากผู้แทนพนักงานบริษัทไทย ชิมิสึ จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1611 ครั้ง
ก.ล.ต. บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 55,400 บาท จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 958 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ
โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ Vulnerability Capacity Assessment (VCA) และ Coastal Community Resilience (CCR)
ไทยมาร์ท สโตร์ ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 94 ชุด จากคุณวิวัฒน์ ดุลสุจริต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้แทนบริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 1369 ครั้ง
เอฟแอนด์เอ็น ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบน้ำแร่ จำนวน 12,000 ขวด มูลค่า 85,320 บาท จากคุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1021 ครั้ง
ทบทวนการใช้งานรถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานรถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
อ่าน 2748 ครั้ง
ครอบครัวไค บริจาคช่วยกาชาด
วันที่ 16 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 180,000 บาท จาก คุณสิริพร ไค และครอบครัว เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 934 ครั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 24 สิงหาคม 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากพระปฏิภาณ ขันธหัตถ์ ประธานพระภิกษุนวกะ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี 2554 และคณะ
อ่าน 1021 ครั้ง
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมูลนิธิและสมาคมกับการพัฒนาประเทศไทย” ภายในงานประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
อ่าน 1218 ครั้ง
หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ จ.สระแก้ว
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ...
อ่าน 1720 ครั้ง
เอ็น เอ แอพพาเรล ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 21,920 ตัว รวมมูลค่า 3,324,468.25 บาท จากคุณเจษฎา กล้าหาญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้แทนจากบริษัท เอ็น เอ แอพพาเรล จำกัด
จัดชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 928 ครั้ง
ผู้แทนจากรัฐบาลอิรัค เยี่ยมชมภารกิจสภากาชาดไทย
วันที่ 19 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลอิรัค
อ่าน 831 ครั้ง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและเปิดป้ายศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 852 ครั้ง
ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารและศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารและศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์นเรนทร และศูนย์เอราวัณ
อ่าน 994 ครั้ง
RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 15,000 ขวด จากคุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
อ่าน 966 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>