สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและเปิดป้ายศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 792 ครั้ง
ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารและศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารและศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์นเรนทร และศูนย์เอราวัณ
อ่าน 930 ครั้ง
RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 15,000 ขวด จากคุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
อ่าน 903 ครั้ง
กรุงศรีออโต้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค จากนายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
อ่าน 973 ครั้ง
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 สภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มองค์กรกาชาดสากล สัมมนาสรุปบทเรียนการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ
อ่าน 979 ครั้ง
แสดงความยินดีกับพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับโล่และเหรียญเชิดชูเกียรติ ภายในงานวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ณ หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บริจาคเงินสมทบทุนโครงการจักษุศัลยกรรมฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เข้ารับมอบเงินจำนวน 80,000 บาท จากคุณมีเรีย เบนเนเดดตี้ และคุณเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ ผู้แทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริจาคเสื้อผ้าช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเสื้อผ้า จำนวน 2,063 ตัว จากคุณทัตพิธา ก้อนเงิน ผู้แทนบริษัทเอเชียปั่นด้าย จำกัด และบริษัท ศรีสุขสวัสดิ์ปั่นด้าย จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ คลังสัมภาระ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สภากาชาดไทย โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการมอบแว่นสายตาในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
สัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ภายใต้หัวข้อ “ขจัดความเครียดอย่างไรเมื่อภัยมา”
อ่าน 946 ครั้ง
โตโยต้า สนับสนุนสภากาชาดไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนเงินกิจกรรม ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
อ่าน 823 ครั้ง
งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 10
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อ่าน 1091 ครั้ง
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่มีจิตอาสา เสียสละ ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา...
ศึกษาดูงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนราชินี ศึกษาดูงานภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย ซ้อมแผนอพยพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้นายอภัย จันทนจุลกะ เป็นประธานในการซ้อมอพยพหนีภัย สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อ่อนแอ ในพื้นที่เสียงภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุวกาชาด
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2554
พระราชทานดอกไม้แก่มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประจำปี 2554 ณ ชั้น 2 อาคารจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อ่าน 2331 ครั้ง
เสริมสร้างชุมชนปลอดภัยฯ
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเพื่อฟื้นฟูและสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนหลังเกิดภัยพิบัติ
อ่าน 985 ครั้ง
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชนบท
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
อ่าน 1054 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>