สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาร์ทเวท ช่วยเหลือผู้อุทกภัย
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบริหาร รับมอบเวชภัณฑ์ มูลค่า 300,000 บาท จากนายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง กรรมการพร้อมคณะบริษัท สมาร์ทเวท จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
บ้านปู ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมเครื่องบริโภคจากนายเวโรจน์ ลิ้มจรูญ ผู้อำนวยการสายอาวุโสทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
บริษัทอัสทราพูลช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากบริษัท อัสทราพูล (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 855 ครั้ง
แชนนอลวีไทยแลนด์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 18,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากคุณลูกเกด จิรดา โยหะรา ผู้แทนจากบริษัท แชนแนล (วี) มิวสิค (ประเทศไทย)จำกัด และพนักงานฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2553
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เภสัชกรหญิง วิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 10,700 บาท จากคุณสุจิตดา โพธิครูประเสริฐ ผู้แทนบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 26 ตุลาคม 2553
สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 910 ครั้ง
บริษัท คอนวูด จำกัด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 6,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากบริษัท คอนวูด จำกัด วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 839 ครั้ง
น้ำปลาเมกาเชฟ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย รับมอบน้ำปลาเมกาเชฟ จำนวน 600 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากบริษัทผู้ผลิตน้ำปลาเมกาเชฟ วันที่ 22 ตุลาคม 2553
อ่าน 1268 ครั้ง
ชุมชนพร้อมรับภัย จ.นครราชสีมา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เยี่ยมชมชุมชนพร้อมรับภัยฯ
อ่าน 683 ครั้ง
สภากาชาดไทย ร่วมกับ IFRC อบรมโลจิสติกส์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์...
อ่าน 944 ครั้ง
เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.อุบลราชธานี
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ...
อ่าน 688 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ…รับมอบแว่นตา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบแว่นตาจากพระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ....
อ่าน 981 ครั้ง
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี
อ่าน 788 ครั้ง
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่...สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน เปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
อ่าน 886 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานด้านโลจิสติกส์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลัง
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับ MR.HICHAM DIAB REGIONAL LOGISTICS DELEGATE (REGIONAL LOGISTICS UNIT-ASIA PACIFIC) และคุณวัสสิกา เผือกโสมณ ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
อ่าน 763 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ดูงานคัดแยกขยะ
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนนำร่อง “ของเสีย” เหลือศูนย์
อ่าน 893 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสาธารณภัย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
อ่าน 893 ครั้ง
Sugarcane and Friend ช่วยผู้ประสบภัย
รับมอบเงิน เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
อ่าน 851 ครั้ง
สัมมนาการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
เปิดการสัมมนาการเรียนรู้จากบทเรียนการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมสัมมนา
อบรมการวิเคราะห์และประเมินระบบชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และประเมินระบบชุมชนเพื่อทำแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 721 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>