สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
บูรณาการสถานีกาชาดหัวหินฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 กองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย และ วารสารวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เรื่องการขยายบริการสาธารณสุขแบบครบวงจรและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ
อ่าน 4344 ครั้ง
ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ จ.ยะลา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมีนางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
อ่าน 1399 ครั้ง
จอห์นสัน แอนด์ จอนห์สัน ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์จอห์นสัน แอนด์ จอนห์สัน มูลค่ารวม 427,971 บาท จากคุณปริศนา นิลวัฒน์ Manager MD’s Office / Administration ผู้แทนบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอนห์สัน (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ
อ่าน 1149 ครั้ง
โครงการน้ำทิพย์…ปันน้ำใจให้กาชาด
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 1077 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อบรมบริหารจัดการเว็บไซด์
วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมอบรมการหลักสูตรระบบบริหารจัดการเว็บไซด์สำหรับผู้ดูแลระบบ “EasyWebTime”
อาสาสมัครช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 คณะศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมกันลำเลียงเครื่องอุปโภค-บริโภค และบรรจุชุดไฮยีนคิดส์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคเหนือ
อ่าน 1009 ครั้ง
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสำนักงาน จำนวน 16 คน เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสำนักงาน
อ่าน 926 ครั้ง
อาสาสมัครช่วยจัดชุดไฮยีนคิดส์ ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 24 มิถุนายน 2554 คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ร่วมกันบรรจุชุดไฮยีนคิดส์ ซึ่งประกอบด้วย สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู ซึ่งเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
อ่าน 1409 ครั้ง
ศภช.จับมือ ศูนย์ปภ.เขต 4 ฝึกซ้อมการเตือนภัยแบบบูรณาการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติแก่ประชาชน เรื่องการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรเอกชนในการเตือนภัย
น้ำใจสาธิตจุฬาฯ สู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รองศาสตราจารย์สุปราณี จิราณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ มอบเงินจำนวน 52,671 บาท ให้แก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ่าน 1038 ครั้ง
สามเสนวิทยาลัย.....ฟังการบรรยาย
วันที่ 13 มิถุนายน 2554 พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย บรรยายความเป็นมาและภารกิจของสภากาชาดไทย ให้คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
อ่าน 3595 ครั้ง
กิจกรรมการบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ 90 ปี
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 90 ปี ( วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ) โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มประยุกต์ แก่ประชาชน
อ่าน 1155 ครั้ง
เตรียมการสัมมนาสรุปบทเรียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสัมมนาสรุปบทเรียน การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
อ่าน 1000 ครั้ง
สถาบันพระปกเกล้า ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากคณะนักศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (สถาบันพระปกเกล้า) จำนวน 220,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 946 ครั้ง
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่บุคคลากร
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 นางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและงานวิทยุสื่อสาร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรอบรมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window และโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ชั่วคราว)
เข้าเยี่ยมสภากาชาดไทย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ Mr.David LYNCH, Disaster Management, IFRC, Europe Zone เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
อ่าน 920 ครั้ง
ช่วยสภากาชาดไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท จากผู้แทนนายอาภาธร กรรณสูตร เพื่อนำไปสมทบ 1 โครงการ 3 กิจกรรม
อ่าน 1081 ครั้ง
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (INCA)
อ่าน 1179 ครั้ง
ให้การต้อนรับสภากาชาดต่างประเทศ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวให้การต้อนรับ ผู้แทนสภากาชาด จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เวียดนาม บรูไน และมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
อ่าน 1046 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>