สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจริญใหม่ออโต้...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 เมษายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมรับมอบเสื้อยืด จำนวน 140 ตัว ผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน และเสื่ออาสน จำนวน 85 ผืน จากคุณอาภรณ์ เจริญชีพ Managing Director ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญใหม่ออโต้ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1372 ครั้ง
สมาคมสตรีสัมพันธ์...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 21 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณสุชาดา คงเสรี นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1587 ครั้ง
หลักทรัพย์ บัวหลวง...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 20 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบปลากระป๋องจำนวน 30,000 กระป๋อง มูลค่า 300,000 บาท จากคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อบรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันที่ 20 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” จัดโดยสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
อ่าน 1008 ครั้ง
บริษัท คลับ 21 ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 20 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 16,961.50 บาท และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ชุด จากคุณยุทธพงษ์ วิทโยดม แผนก HR & ADMIN ผู้แทนจากบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ่าน 986 ครั้ง
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 19 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสารจำนวน 4,000 ถุง มูลค่า 240,000 บาท จากคุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และคณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 18 เมษายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินจำนวน 640,456.25 บาท จากคุณมัณฑนา จุลเสน ผู้แทนบริษัท ไนซ์กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 18 เมษายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินจำนวน 628,326 บาท จากพลเอกเดช จุลเสน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ไนซ์กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น
อเมริกันช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 18 เมษายน 2554 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบเงินจำนวน 75,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐหรือประมาณ 2,325,000 บาท จาก Kristie A.Kenney เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ให้สัมภาษณ์ “เรือพระราชทานเวชพาหน์”
วันที่ 18 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์บริษัทพาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด โดยมีคุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา (นุ่น) เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ การถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดพิเศษ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
อ่าน 1044 ครั้ง
เอ็น เอ แอพพาเรล ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 8 เมษายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องนุ่มห่ม จำนวน 11,101 ตัว รวมมูลค่า 1,719,650 บาท จากคุณวีรวรรณ จุลเสล ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และคณะ ผู้แทนจากบริษัท เอ็น เอ แอพพาเรล จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 942 ครั้ง
ฮิตาชิ โกลบอล... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 72,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณณิชาภา วงศ์ศรีชา เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/พนักงานสัมพันธ์และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ตัวแทนบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ทรู ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,650 บาท จากคุณฐิติมา ตันเชวง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตัวแทนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อิตาเลียนไทย... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 211,661 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคุณกัญญกร เดชอุดม ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายบริการองค์กร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ยูนิเวนเจอร์…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 12 เมษายน 2554 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 158,000 บาท จากนายวุฒิชัย เจริญพงษ์สุข ผู้แทนบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 1108 ครั้ง
นิคเคสยาม ...ช่วยผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น
วันที่ 11 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก จากพนักงานบริษัท นิคเคสยาม อลูมิเนียม จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ...ช่วยผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น
วันที่ 11 เมษายน 2554 นางสาวพรชนีย์ พงษ์พณิชย์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 56,860 บาท จากผู้แทนบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มปักษ์ใต้บ้านเรา ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 41,400 บาท จาก จากกลุ่มปักษ์ใต้บ้านเรา เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
คิริน ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 11 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ชาอังกฤษ ตราทีเบรค มูลค่า 129,600 บาท จากนายฮิเดะยูกิ อิวาโอะ ประธานบริษัท สยาม คิริน เบฟเวอร์เรจ จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สมาคมผู้ประกอบการรถเครน...ช่วยผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น
วันที่ 11 เมษายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากนายบรรจง วิรัชกุลวาณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน เพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>