สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (27 ก.พ. 2560)
นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (24 ก.พ. 2560)
ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ” ให้ประชาชนบ้านน้ำพุใต้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (22 ก.พ. 2560)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (22 ก.พ. 2560)
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2,000 คน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์บรรเทาทุกข์ภัยหนาว และเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคระห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิ้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (17 ก.พ. 2560)
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่ระมาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (15 ก.พ. 2560)
ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอท่าสองยาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (10 ก.พ. 2560)
เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายอำเภอแม่จริม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอแม่จริม สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนแม่จริม ต. หนองแดง และโรงเรียนน้ำพาง ต. น้ำพาง อ. แม่จริม จ. น่าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (10 ก.พ. 2560)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่วาง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่วางและจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (3 ก.พ. 2560)
ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอชาติตระการและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชาติตระการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงราย (1 ก.พ. 2560)
ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิสภากาชาดไทย พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเชียงของ นายกอำเภอเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ และสมากชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายร่วมออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ และตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (30 ม.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560” (27 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง นายอำเภออุ้มผางและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี 2560 (26 ม.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านสบก๋าย ต.กื็ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ (16 ม.ค. 2560)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (15 ม.ค. 2560)
พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม 2560
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดแพร่ (13 ม.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 11-12 ม.ค. 60
ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว โดยนายแผน วรรณเมธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (6 ม.ค. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ระมาด กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดและหัวหน้าส่วนอำเภอแม่ระมาด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารอำเภอแม่ระมาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเด็กนักเรียนยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (30 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ให้แก่นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส และประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฏรผู้ประสบภัยหนาว (29 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบ้านแม่แมะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ (29 ธ.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ รวมจำนวน 232 คน ณ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ อ.แม่แต. จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>