สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (15 มี.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก นายอำเภออุ้มผาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภออุ้มผาง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (15 มี.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดและปลัดอาวุโสตัวแทนนายอำเภอแม่ระมาด ได้มอบบ้านให้แก่นายแสงเดือน สิทธิกัน บ้านเลขที่ ๒๐/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด ในโครงการ “กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๑
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรม "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 (12 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3 (28 ก.พ. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปวง ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ ณ บ้านห้วยปิง ม. 3 ต. บ้านปวง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (28 ก.พ. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (28 ม.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62
ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ประชาชนบ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (7 ธ.ค. 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยแก่ประชาชน หมู่ ๑๑ บ้านยางโองน้ำ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน SML บ้านยางโองน้ำ หมู่ ๑๑ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานพิเศษตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (BikeUnAiRak) จังหวัดตาก (7 ธ.ค. 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานพิเศษตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (BikeUnAiRak) จังหวัดตาก ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้มารับบริการจำนวน ๒๖ ราย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (29 พ.ย. 2561)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดลำพูน (29 พ.ย. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (29 พ.ย. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ณ บ้านโป่ง ม.13 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61
สถานีกาชาดที่ 3เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "ผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติิ" (28 พ.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "ผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 61
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก (26 พ.ย. 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖๕ ราย ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "คนหัวใจใหม่ จิตอาสา กับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (14 พ.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "คนหัวใจใหม่ จิตอาสา กับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ื 9-12 พ.ย. 61
สถานีกาชดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (14 พ.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตร 1 วัน ณ โรงแรมดาราเทวี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตากและอำเภอสามเงา จังหวัดตาก (1 พ.ย. 2561)
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย โดยไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๒ ราย
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (26 ต.ค. 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวนายอภิญญา เอี่ยมสอาด บ้านเลขที่ ๔๒๑/๕ ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส (25 ต.ค. 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอวังเจ้า นายอำเภอบ้านตากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังเจ้า สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตากและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ตามโครงการ “กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเครื่องนอน จำนวน ๒ ชุด คิดเป็นมูลค่า ๒,๖๑๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ (24 ต.ค. 2561)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (19 ต.ค. 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราม ๙ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>