สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยผลิตน้ำดื่มฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลก
7 เม.ย. 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยผลิตน้ำสะอาด สภากาชาดไทย และปล่อยรถแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ...
5 เม.ย. 2559
นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 9 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในชุมชนระบายน้ำ
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
1 มี.ค. 2559
วันที่ 1 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 10 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย…บ้านพักคนงาน บริษัทอิตาเลียน
18 ก.พ. 2559
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย
17 ก.พ. 2559
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 มอบเครื่องกันหนาวพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้าน
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
25 ม.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอชนแดน วังโป่ง หนองไผ่ บึงสามพัน และวิเชียรบุรี
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย…ชุมชนลานโพธิ์
22 ม.ค. 2559
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 47 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนลานโพธิ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสวนพลู
6 ม.ค. 2559
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 14 ชุด ไปมอบให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนสวนพลู ซอยเทอดไท 9 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
9 ธ.ค. 2558
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 45 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนโปโล 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มอบชุดธารน้ำใจฯช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
27 ต.ค. 2558
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 7ชุดไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
11 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย
29 ก.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินพร้อมด้วยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลาก
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
28 ก.ย. 2558
วันที่ 28 กันยายน 2558เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 12 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
มอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
9 ก.ย. 2558
นางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 39 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในชุมชนลำสาลี ถนนศรีนครินทร์ ซอย7 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
21 ส.ค. 2558
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ ได้นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
13 ส.ค. 2558
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 34 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในชุมชนวัดกัลยาณมิตรวรวิหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 6 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ
26 มิ.ย. 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และถุงยังชีพของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 25 ครอบครัว
สภากาชาดไทย…บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดกาญจนบุรี
2 มิ.ย. 2558
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดปีนังคลองเตย
27 เม.ย. 2558
โครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ"
23 เม.ย. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>