สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบชุดธารน้ำใจฯ....ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
31 พ.ค. 2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 7 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง...จังหวัดชัยนาท
31 พ.ค. 2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี และมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคาโคลา ประเทศไทย จำนวน 800 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 ชุด
ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดชัยนาท
26 พ.ค. 2559
วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง
จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ให้บริการ....ชาวภูฏาน
23 พ.ค. 2559
วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2559 หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย พ.ญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 9 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ออกให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ป่วยโรคตา
ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดสุรินทร์
23 พ.ค. 2559
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี
เยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มให้บริการ....จังหวัดมหาสารคาม
3 พ.ค. 2559
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ที่ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย...ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง
22 เม.ย. 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559 หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ผลิตน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยผลิตน้ำดื่มฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลก
7 เม.ย. 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยผลิตน้ำสะอาด สภากาชาดไทย และปล่อยรถแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ...
5 เม.ย. 2559
นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 9 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในชุมชนระบายน้ำ
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
1 มี.ค. 2559
วันที่ 1 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 10 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย…บ้านพักคนงาน บริษัทอิตาเลียน
18 ก.พ. 2559
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย
17 ก.พ. 2559
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 มอบเครื่องกันหนาวพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้าน
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
25 ม.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอชนแดน วังโป่ง หนองไผ่ บึงสามพัน และวิเชียรบุรี
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย…ชุมชนลานโพธิ์
22 ม.ค. 2559
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 47 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนลานโพธิ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสวนพลู
6 ม.ค. 2559
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 14 ชุด ไปมอบให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนสวนพลู ซอยเทอดไท 9 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
9 ธ.ค. 2558
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 45 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนโปโล 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มอบชุดธารน้ำใจฯช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
27 ต.ค. 2558
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 7ชุดไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
11 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย
29 ก.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินพร้อมด้วยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลาก
มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
28 ก.ย. 2558
วันที่ 28 กันยายน 2558เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 12 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>