สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมกรรมการตรวจและรับมอบงานการออกแบบโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ Ms. Loretta Hieber, Chief of UNSDR Regional Office for Asia Pacific พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ประเมินชุมชน
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ลงพื้นที่ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ชี้แจงโครงการ GIS จ.เพชรบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.เพชรบุรี
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ ในโครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านพรหมณี โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียนบ้านยางโทน และโรงเรียนบ้านทุ่งมังกระหร่า จังหวัดกาญจนบุรี
แถลงข่าวคอนเสิร์ต “วัยซ่า ต้องกล้าให้ Give Blood Save a Life”
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “วัยซ่า ต้องกล้าให้ Give Blood Save a Life”
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
46 ปี สำนักงานจัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 46 ปี โดยมีคุณหญิงปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และคณะ รับมอบ
27 ปี กรีนเวฟ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และคณะ มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันสถาปนารายการวิทยุกรีนเวฟ คลื่นความถี่ FM.106.5 MHz ครบ 27 ปี โดยมี ดีเจ อ้อย (นภาพร) และคณะ รับมอบ
ถวายคอมพิวเตอร์
วันที่ 29 กันยายน 2561 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และคณะ ถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง และสิ่งของจำเป็นแก่วัดต่างๆ ในอำเภอบางไทร จำนวน 6 แห่ง และอำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 1 แห่ง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิปโก้...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 17 กันยายน 2561 คุณตติยา เอมช์บุตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารฯ มอบน้ำแร่ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 120,000 ขวด ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ร่วมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล
ร่วมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล วันที่ 15 กันยายน 2561 นางทองพูน เสนา และนางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561
โครงการออกหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก...
วันที่ 14 กันยายน 2561นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต โดยมีแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธี
กองทัพอากาศ ครบ 15 ปี
วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 15 ปี โดยมีพลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
แสดงความระลึก ขอบคุณและผูกพัน งานเกษียณอายุ ประจำปี 2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดงาน "แสดงความระลึก ขอบคุณและผูกพัน" ในโอกาสเกษียณอายุของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ 12 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามียพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมการประชุม สรุปผลการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561
St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ
ประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 11 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ประเทศบังกลาเทศ หน่วยจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ประเทศภูฎาน และ RDRT ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 116 ปี รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา...
วันที่ 10 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
GIS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กันยายน 2561 นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>