สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้สัมภาษณ์ นักวิจัย IOM เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโยกย้ายถิ่น...
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญรดา มุ่งธัญญา สมาชิกทีมวิจัยจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโยกย้ายถิ่น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา เรื่อง “การประสานงานเพื่อลดความเปราะบาง และให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย”
การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๐ จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๐ จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และปาฐกถาพิเศษ
อบรมการป้องกันโรคระบาดในชุมชน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เรื่อง “การป้องกันโรคระบาดในชุมชน” ในโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบรอบ 100 ปี (2563)” ในการนี้ แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ส่งมอบชุมชน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้แก่ชุมชน 7 ชุมชน และโรงเรียน 7 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอวิเศษช้ยชาญ จังหวัดอ่างทอง
“ปันน้ำใจ ในสายฝน” จ.ระนอง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝนเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องการเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝนและลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ติดตามการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แพทย์หญิงกษมา นิลประภา นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทกุข์ฯ พร้อมคณะ ติดตามการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น จำนวน 32 ราย
พิธีส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามพิธีส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2 คุระ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ณ โรงแรมคุระบุรี กรีนวิว อ.คุระบุรี จ.พังงา
อบรมจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราว
วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 น.ส.กฤวิสรา ธนเพิ่มพร ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ จัดการสอนทดลองปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 2 รุ่น
ส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามพิธีส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ณ โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีซ รีสอร์ท หาดทับแขก อ.เมืองฯ จ.กระบี่ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่หน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 1 ศูนย์ม้าน้ำ และชมหอสังเกตการณ์ Lifeguard ของอุทยานหาดนพรัตน์ธารา
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561
ประชุมคณะกรรมการ GIS จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา
ผอ.ส.บป.ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายปฐมพยาบาลในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กทม.
ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.นครนายก
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และส่งมอบชุดสิ่งของเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้แทนชุมชนหมู่ 14 บ้านบางอ้อใหม่ และโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเปิดการแข่งขัน Ice Hockey การกุศล
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ Mr.Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และภริยา เปิดการแข่งขัน Ice Hockey การกุศล จัดโดย Siam Hockey League (SHL)
ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์และนักศึกษา ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ
มอบกระเช้าเยี่ยมไข้
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้ นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ปันน้ำใจในสายฝน จ.หนองคาย
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ประชุมคณะทำงานเพื่อโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
ตรวจรับเครื่องกรองน้ำ จ.นครสวรรค์
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ตรวจรับเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>