สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงาน ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนฟรี โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด รถเข็นสำหรับผู้ป่วย 2 คัน ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2 ตู้ ให้แก่วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง
การประชุมโครงการ ขยายผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ จังหวัดสงขลา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการฯ (Project Kickoff) และอบรมเป็นวิทยากรสำหรับการใช้งาน “Applicaton พ้นภัย” โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (พ้นภัย) ระยะที่ 3 จังหวัดสงขลา
บันทึกเทปสัมภาษณ์วิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ สโมสรคูณสุข ในหัวข้อ”ภารกิจสำนักงาน”ออกอากาศทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และมีคุณลานบุญ วุฒฑกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มคลังเลือดเนื่องจากเลือดยังขาดอยู่เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
หารือร่วมกับตัวแทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
ตัวแทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนการช่วยเหลือสัตว์จากภัยพิบัติภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือไวรัสโควิด 19 ร่วมกัน ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุม Covid-19
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์
แนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยแนะนำสำนักงานให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โดยการกดไลท์เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมกดแชร์ และติด #100ปีส.บป. และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน
ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดพิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
มอบปฏิทินเก่าให้แก่สมาคมช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อนำไปทำเป็นอัษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ นำปฏิทินที่ใช้แล้ว โดยรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนางจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ ฯ รับมอบ เพื่อนำไปทำเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมตรวจรักษาโรคหู และป่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงณัฐฑารีย์ จูดี นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แลพคณะ ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย
วันที่ 28 มกราคม 2563 ด.ช.จอม เหมวิจิตรพันธ์ นำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืด และถุงผ้า (วาดลายด้วยตนเอง) มาบริจาคจำนวน 49,949 บาท เพื่อร่วมช่วยเหลือส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย สร้างรอยยิ้ม... จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 27 มกราคม 2563 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นและโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563
วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563 พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มาให้บริการ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
สัมภาษณ์สด รายการตามตะวัน ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เกี่ยวกับงานวิ่งพ้นภัย ณ สถานีวิทยุศึกษา แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และ MDRT Thailand ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม "วิ่งพ้นภัย" by MDRT Thailand ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิกษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDRat Thailand จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม "วิ่งพ้นภัย" by MDRT Thailand เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน MDRT Thailand Country Chair 2019-2020 ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ ดารานักแสดง และนายภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือหมอแล็บแพนด้า ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเดินแบบเสื้อและเหรียญที่ระลึก และการประมูลเลขสวย ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ให้สัมภาษณ์สดรายการ สถานีประชาชน ในหัวข้อ งานวิ่งพ้นภัย
ให้สัมภาษณ์สดรายการ สถานีประชาชน ในหัวข้อ งานวิ่งพ้นภัย วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "สถานีประชาชน" ออกอากาศ สดเวลา 14.00-15.00 น. ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับงานวิ่งพินภัย
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ...สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ
วันที่ 17 มกราคม 2563 คุณกัญญพร เกียรติกุลกำจร ผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดในโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข-ปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น
สัมภาษณ์สด รายการตามตะวัน ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เกี่ยวกับโรคหูน้ำหนวก ณ สถานีวิทยุศึกษา แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
อวยพรปีใหม่เลขาธิการสภากาชาดไทย
อวยพรปีใหม่เลขาธิการสภากาชาดไทย วันที่10 มกราคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งพ้นภัย" ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ประธาน MDRT Thailand และคณะ พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เดินสายเยี่ยมสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand" เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>