สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพจน์ จำเรียง คำสุวรรณ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 5 เมษายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และ 10,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1513 ครั้ง
มูราคามิ…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 5 เมษายน 2554 นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 41,500 บาท จากบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1992 ครั้ง
ซิกซอน …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 15,000 บาท จากบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
ไทย ออโต้คอนเวอชั่น…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 เมษายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 50,019 บาท จากบริษัท ไทย ออโต้คอนเวอชั่น จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1645 ครั้ง
สหกรณ์ร้านค้า มสธ. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับเงินจำนวน 40,500 บาท จากบริษัท สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ บุคลากร มสธ. เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 1268 ครั้ง
Maria Pizzeria & Restaurant …ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากร้าน Maria Pizzeria & Restaurant เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ทิปโก้...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 เมษายน 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จำนวน 500 ลัง เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
อ่าน 958 ครั้ง
DHL… ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 เมษายน 2554 บริษัท เอ็กเซล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (DHL) สนับสนุนรถบรรทุก จำนวน 2 คัน เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพัทลุง
มูลนิธิโคคา-โคลา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 เมษายน 2554 มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย สนับสนุนรถบรรทุก จำนวน 5 คัน เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คัน จังหวัดตรัง 2 คัน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน
ไทยดีคัล…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 เมษายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 90,000 บาท จากบริษัท ไทยดีคัล จำกัดและพนักงาน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 เมษายน 2554 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 284,000 บาท จากนายจาง ฟง หาว นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
อบรมเตรียมความพร้อม...ออกหน่วยแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมการเตรียมความพร้อมของแพทย์ในการออกหน่วยแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย..
อ่าน 1075 ครั้ง
อาสาสมัครช่วยจัดชุดยาสามัญประจำบ้าน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 เมษายน 2554 คณะนักเรียนโรงเรียนปัญโญทัย ชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3-6 จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 30 คน ร่วมกันบรรจุยาชุดสามัญประจำบ้าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
อ่าน 1103 ครั้ง
สตรีวิทยา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 54,178.75 บาท จากคณะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยาและชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
อ่าน 1059 ครั้ง
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-28 มีนาคม 2554 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปประเมินสถานการณ์ ความต้องการ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
DTAC...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน จากนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อ่าน 1218 ครั้ง
ฟูจิทสึ เท็น…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 28,509 บาท จากพนักงานบริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด
อ่าน 1227 ครั้ง
พัฒนายนต์ชลบุรี…ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 31 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 7,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเรือสูบลมยาง จากนางสาววรรณี สุขะมงคล กรรมการบริหารบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
อ่าน 1482 ครั้ง
ไทยสมุทรช่วยผู้ประสบภัย…ภาคใต้
วันที่ 29 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 โหล จากคณสุณีย์ ภู่อมรยุทธ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรภายนอก บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
อ่าน 992 ครั้ง
ก.ล.ต. ช่วยผู้ประสบภัย…แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 29 มีนาคม 2554 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 203,000 บาท จากนายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพนักงาน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
อ่าน 1082 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>